เยียวยาเกษตรกร พร้อมโอนรอบสุดท้าย 15 ก.ค.

รับเงินเยียวยาเกษตรกรรอบสุดท้าย
รับเงินเยียวยาเกษตรกรรอบสุดท้าย

สรุปข่าวจากไทยรัฐ ให้ข่าวโดยคุณ อนันต์

โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 แจกเงิน 5,000 บาท x 3 เดือน

เดือนที่ 1 

เดือนที่ 2

รอรับสิทธิ เดือนที่ 3
รอรับสิทธิ เดือนที่ 3

เดือนที่ 3

  • เริ่มโอนให้ วันที่ 15 ก.ค. เป็นต้นไป
  • เงินเข้าก่อน สถานะจะเปลี่ยนทีหลัง
  • เงินจะเข้าไม่ตรงกับวันที่ ที่เคยได้รับ เช่น เดือนที่แล้วได้วันที่ 24 เดือนสุดท้ายนี้จะได้ วันที่ 16 เป็นต้น
  • สามารถตรวจสอบได้ที่ https://agri.baac.or.th/
อยู่ระหว่างตรวจสอบสิทธิ
อยู่ระหว่างตรวจสอบสิทธิ

อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ข้อมูล ณ. 30 มิ.ย.

  • มีผู้ขอคืนสิทธิ 5 ราย
  • อยู่ระว่างตรวจสอบสิทธิ 120,074 ราย
เยียวยาเกษตรกร ธกส.
เยียวยาเกษตรกร ธกส.

หากหลังจากวันที่ 14 ก.ค.แล้ว กลุ่มรับเดือนที่ 2 ยังไม่ได้รับเงิน จะต้องรอถึงปรายเดือน เพื่อที่จะให้กลุ่มรับเดือนที่ 3 รับเงินก่อน และจะย้อนหลังรวมเป็น 2 เดือนให้ โดยจะต้องสิ้นสุดภายในเดือนนี้

สำหรับผู้ยื่นอุทธรณ์

ผู้ประกันตน

มีจำนวน 1,537 ราย จากข้อมูลของประกันสังคมเมื่อ 16 มิ.ย. จะขอให้ทางประกันสังคมเร่งพิจารณาว่าจะเอาอย่างไรต่อไป เพราะจะต้องยื่นเรื่องต่อไปที่ คณะกรรมการฯ พิจารณาอีกต่อหนึ่ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง