ผู้พิการรับอีกคนละ 200 บาท โอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ผู้พิการรับอีกคนละ 200 บาท โอนตรงเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

กรมบัญชีกลางยืนยันแล้ว เบี้ยความพิการจ่ายเพิ่มอีก 200 บาท จะโอนให้ทุกเดือนตรงกับวันที่ 22 โอนตรงเข้า e-Money ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กด ATM ที่ตู้กรุงไทยได้

ปรับเบี้ยความพิการขึ้น จาก 800 บาท เป็น 1,000 บาท (บางคน)

👍 สินเชื่อผู้พิการกู้สูงสุด 60,000 บาท

👍 สมัครรับเงินสงเคราะห์ผู้พิการปีละ 9,000 บาท

👍 ยื่นเสนอ ปรับ 1,000 บาทให้ผู้พิการทุกคน

ปรับเบี้ยความพิการเป็น 1,000 บาท มีผลแล้ว
ปรับเบี้ยความพิการเป็น 1,000 บาท มีผลแล้ว

วันโอนเงินเบี้ยความพิการ 2564

สำหรับปฏิทินการจ่ายเงินจากกรมบัญชีกลางได้ระบุวันที่จะจ่ายเงินให้ดังนี้

 • 9 ต.ค. 2563
 • 10 พ.ย. 2563
 • 9 ธ.ค. 2563
 • 8 ม.ค. 2564
 • 10 ก.พ. 2564
 • 10 มี.ค. 2564
 • 9 เม.ย. 2564
 • 10 พ.ค. 2564
 • 10 มิ.ย. 2564
 • 9 ก.ค. 2564
 • 10 ส.ค. 2564
 • 10 ก.ย. 2564

*ผู้พิการที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเงิน 200 บาท ในทุกๆเดือน วันที่ 22 โดยจะเริ่มจ่ายในเดือน พ.ย. 2563เป็นต้นไป

สำหรับผู้พิการที่อายุต่ำกว่า 18 ปีจะได้รับเบี้ยความพิการเพิ่มเป็น 1 พันบาท จะอยู่ในความดูแลของ อปท. และผุ้พิการที่ได้รับเงินช่วย 200 บาท จะอยู่ในความดูแลของกรมบัญชีกลาง หากมีปัญหาสามารถติดต่อไปยังผู้ที่รับผิดชอบได้ครับ

ปฏิทินจ่ายเงินผู้พิการ 2564
ปฏิทินจ่ายเงินผู้พิการ 2564
ประกาศพร้อมโอนเงินให้ผู้พิการอีก 200 บาท ทุกๆวันที่ 22
ประกาศพร้อมโอนเงินให้ผู้พิการอีก 200 บาท ทุกๆวันที่ 22

 

อ้างอิง กรมบัญชีกลาง

ติดต่อได้ที่ :
กรมบัญชีกลาง โทร 02 270 6400 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สินเชื่อคนพิการเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพ ไม่เกิน 60,000 บาท

กรมส่งเสริมแลละพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการปล่อยสินเชื่อคนพิการให้กู้เพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพสามารถยื่นขอได้ทั้งแบบคนเดียว และแบบกลุ่ม