20 ก.ค. นี้ มีนัด เงินกลุ่มเปราะบาง พร้อมโอน

ความคืบหน้าจากเพจดังนะครับ

29 มิ.ย. : มีคำตอบจากเพจ กระทรวงการคลัง พร้อมโอนเงินก่อน 20 ก.ค.นี้

ณ 29 มิ.ย. ข้อมูลมีดังนี้

 

โดยได้ตัดสิทธิกลุ่มที่ได้ซ้ำซ้อนออกดังนี้

-กลุ่มเด็ก

 1. จะนับสิ้นสุด 31 พ.ค. ใครที่ได้รับเงินอุดหนุนเดือน พ.ค. จะได้รับเงินในส่วนนี้
 2. สิทธิเด็กไม่เกี่ยวกับ พ่อแม่หรือผู้ปกครอง
 3. หากรับ 2 ทาง (ประกันสังคม + พม. )ก็สามารถรับสิทธิได้

-กลุ่มผู้สูงอายุ

 1. จะนับสิ้นสุด 31 พ.ค. หากได้เงินในเดือน พ.ค. เงินส่วนนี้ก็จะได้
 2. ต้องไม่เคยรับสิทธิอื่นๆของรัฐ เช่น เงินเยียวยาเกษตรกร เราไม่ทิ้งกัน เป็นต้น
 3. 1 คน/ 1 สิทธิ

-กลุ่มผู้พิการ

 1. จะนับสิ้นสุด 31 พ.ค. หากได้เงินในเดือน พ.ค. เงินส่วนนี้ก็จะได้
 2. ต้องไม่เคยรับสิทธิอื่นๆของรัฐ เช่น เงินเยียวยาเกษตรกร เราไม่ทิ้งกัน เป็นต้น
 3. 1 คน/ 1 สิทธิ

*สำหรับใครที่พิการด้วย สูงอายุด้วย พม.จะให้สิทธิทั้ง 2 แต่เงินเยียวยากลุ่มเปราะบางนี้จะได้รับเพียงสิทธิเดี่ยวเท่านั้น

ย้อนดูความคืบหน้า กว่าจะมาถึงวันนี้

29 พ.ค. : พม.ยื่นเสนอ ครม. อนุมัติช่วยเหลือให้กลุ่มเปราะบาง

 • แจก 3 เดือน พ.ค. – ก.ค.
 • แจก 1,000 x 3 เดือน
 • สรุปยอดกลุ่มนี้มี 13 ล้านคน
 • ไม่ต้องลงทะเบียน ใช้ข้อมูลเดิม
 • ช่วยคนที่เคยได้รับปกติทุกเดือนอยู่แล้ว

2 มิ.ย. : พม. และคลังประชุมกันแนวทางช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง

 • แจก 2 เดือน มิ.ย. 2,000 บาท + ก.ค. 1,000 บาท
 • สรุปยอดกลุ่มนี้ประมาณ 6.9 ล้านคน
 • ตัดผู้พิการ ผู้สูงอายุที่เคยได้รับเยียวยาจากโครงการอื่นๆออก เช่น เราไม่ทิ้งกัน เยียวยาเกษตรกร เป็นต้น

9 มิ.ย. : พม. และคลังประชุมแนวทางต่อหลังจากตัดกลุ่มซ้ำซ้อนออก

 • เสนอแจก เงิน 3,000 ก้อนเดี่ยว
 • กลุ่มเด็ก หากพ่อและแม่ได้โครงการอื่นๆแล้ว จะได้รับไหม ? (80% คาดว่าได้ อ้างอิงจากกรมประชาสัมพันธ์เขต 7)

15 มิ.ย. : นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัด พม. ได้ให้ข่าวกับไทยรัฐทีวีว่า

 • กลุ่มเปราะบางมีทั้งสิ้น 13 ล้านคน
 • ยืนยัน 1 คน 1 สิทธิ เท่านั้น
 • ไม่ให้ซ้ำซ้อนกับ เงินช่วยเหลืออื่นๆ เช่นเราไม่ทิ้งกัน , เยียวยาเกษตรกร เป็นต้น
 • เมื่อตัดความซ้ำซ้อนออก มีผู้เข้าเกณฑ์คงเหลือ 6.5 ล้านคน
 • หลักเกณฑ์ได้ข้อสรุปแล้ว (ไม่สามารถเปิดเผยได้ รอพรุ่งนี้เข้าที่ประชุม ครม.)
 • หาก ครม. เห็นชอบ พม. จะสามารถจ่ายเงินได้เลย(มิถุนายน) โดยจะจ่ายในช่องทางปกติที่กลุ่มเปราะบางได้รับทุกเดือนเช่น ทางธนาคาร หรือเงินสด รับที่ อบต./เทศบาล / เขต

16 มิ.ย. : พม. พร้อมเข้าประชุมอีกครั้ง

 • จะมีการประชุมอีกครั้ง โปรดติดตามครับ

เพิ่มเติม

 

หากมีความคืบหน้า แอดมินจะรายงานให้ทราบอีกครั้งครับ

อ้างอิง คลิปคุณอนุวัติ , คลิปกรมประชาสัมพันธ์เขต 7

ข้อมูลข่าว จากไทยรัฐ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เราชนะ กดเงินสดไม่ได้ ครม.แจ้งต้องใช้ผ่านระบบรูดซื้อสินค้าเท่านั้น

เราชนะ เป็นการให้สิทธิ ไม่ใช่ให้เป็นเงินสดกดและโอนเงินไม่ได้เพื่อให้เกิดเป็นภาวะเศรษฐกิจหมุนเวียนในระบบ ให้สิทธิทุกๆอาทิตย์