พร้อมโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการ 4-9 ก.ค.นี้

พร้อมโอนเงินเข้าบัตรคนจน เสาร์นี้
พร้อมโอนเงินเข้าบัตรคนจน เสาร์นี้

สรุปจากข่าวไลน์ทูเดย์นะครับ

ขั้นตอนของการอนุมัติ

รายละเอียด

จากนายลวรณ “กรมบัญชีกลางกำลังดูแลเรื่องการจ่ายเงินอยู่ เร็วสุดจะโอนเข้าบัตรได้ระหว่างวันเสาร์ที่ 4 – พฤหัสบดีที่ 9 ก.ค.

สำหรับผู้มีสิทธิได้รับเงินเยียวยานี้

 1. จะได้รับ 3,000 บาทรวดเดี่ยว
 2. จะต้องเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการอยู่เดิมแล้ว
 3. จะต้องไม่ได้รับความช่วยเหลือจาก
  -โครงการเราไม่ทิ้งกัน
  -เงินเยียวยาเกษตรกร
  -กลุ่มผู้ประกันตน
  -เยียวยากลุ่มเปราะบาง

ซึ่งผู้มีสิทธินี้จะรู้ตัวเองอยู่แล้ว

รายละเอียดโครงการ

โครงการนี้เป็นโครงการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดย เห็นชอบจาก ครม. เมื่อ 16 มิ.ย.ที่ผ่านมา

สรุป เมื่อ พฤษภาคม 63 มีผู้ที่จะได้รับสิทธิรวมทั้งสิ้น 1,164,222 ราย จะแบ่งการจ่ายเงินเป็น เดือนละ 1,000 บาท x 3 เดือน (พ.ค.-ก.ค.) รวมได้รับทั้งสิ้น 3,000 บาท (โครงการช้ากว่าแผนที่วางไว้)

ผู้รับสิทธิไม่ต้องลงทะเบียนไดๆทั้งสิ้น สิทธินี้เมื่อถึงวันจ่ายเงินจะถูกโอนเข้าบัตรอัตโนมัติ

รวมงบประมาณที่ใช้ง่ายในการเยียวยานี้ทั้งสิ้น 3,492 ล้านบาท โดยเป็นเงินจากการกู้ 1 ล้านล้านบาท (พ.ร.ก. กู้เงิน) ในส่วนของแผนงานด้านสาธารณสุขและแผนงานเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ

โปรดสังเกต

วันหยุดเดือน ก.ค. 63
วันหยุดธนาคารเดือน ก.ค. 63

รอบการโอนเงินเข้าบัตรที่กรมบัญชีกลางระบุคือ 4- 9 ก.ค. ซึ่งเมื่อมาดูวันหยุดธนาคารจะพบว่ามีวันหยุดอยู่ในวันโอนด้วย

วันหยุดธนาคารเดือน ก.ค.

 • วันจันทร์ที่ 6 -หยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
 • วันอังคารที่ 28 -วันเฉลิมพระชนฯ ร.10

วันหยุดราชการเดือน ก.ค.

 • วันอาทิตย์ที่ 5 -เป็นวันอาสาฬหบูชา
 • วันจันทร์ที่ 6 -วันเข้าพรรษา
 • วันอังคารที่ 7 -หยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
 • วันจันทร์ที่ 27 -หยุดชดเชยวันสงกรานต์ (1/3)
 • วันอังคารที่ 28 -วันเฉลิมพระชนฯ ร.10

 

อ้างอิงวันหยุด สนุก, อ้างอิงข่าว LINE TODAY

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เราชนะ กดเงินสดไม่ได้ ครม.แจ้งต้องใช้ผ่านระบบรูดซื้อสินค้าเท่านั้น

เราชนะ เป็นการให้สิทธิ ไม่ใช่ให้เป็นเงินสดกดและโอนเงินไม่ได้เพื่อให้เกิดเป็นภาวะเศรษฐกิจหมุนเวียนในระบบ ให้สิทธิทุกๆอาทิตย์