6 สิทธิ์นี้ ได้แล้วได้อีก “คนละครึ่ง” วงเงิน 3,000 บาท

คนละครึ่ง เปิดให้ลงทะเบียน 16 ต.ค.นี้

มาตรการกระตุ้นกำลังซื้อโดยรัฐจะแจกวงเงินให้ 3,000 บาท และกำหนดผู้ที่รับสิทธิ์ได้ไม่เกิน 150 บาท/วันโดยต้องใช้ให้หมดภายในวันนั้นๆ

คุณสมบัตรผู้สมัคร

 • มีบัตรประชาชน
 • อายุ 18 ปีบริบูรณ์
 • สัญชาตไทย
 • ไม่เคยได้รับสิทธิ์ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ”
 • จำนวน 10 ล้านคน
 • เวลา 6.00 น. ถึง 23.00 น.

หากได้รับสิทธิ์อื่นแล้วลงทะเบียนได้หรือไม่

-คำตอบคือ ได้

 • 15,000 –  เราไม่ทิ้งกัน
 • 15,000 – เยียวยาเกษตรกร
 • 15,000 – ผู้ประกันตัว
 • 3,000 – กลุ่มเปราะบาง
 • 3,000 – ค่าตอบแทน อบต
 • (40% -)- กลุ่มเที่ยวด้วยการ

โครงการคนละครึ่ง
โครงการคนละครึ่ง

สิทธิประโชยน์

 1. ภาครัฐช่วยจ่าย 50 %
 2. ใช้ได้ไม่เกิน 150 บาท
 3. จำกัดไม่เกินคนละ 300 บาท

การใช้งาน

 1. เริ่มใช้ได้ 23 ต.ค. ถึง 31 ธ.ค.

วิธีการลงทะเบียน

 • กดรับสิทธิ์ www.คนละครึ่ง.com
 • ได้รับ SMS ยืนยัน
 • ติดตั้งแอป เป๋าตัง
 • ใช้สิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตัง ไม่เกิน 150 บาท/วัน
 • ใช้สิทธิ์ได้ในเวลา 6.00 – 23.00 น.
 • เมื่อจะจ่ายเงินให้กดสแกน QR ร้านค้า
 • กด เสร็จสิ้นการชำระเงิน

มาตรการคนละครึ่ง
มาตรการคนละครึ่ง
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แอปเป๋าตังเข้าไม่ได้ กรุงไทยแจ้งปิดปรับปรุงชั่วคราว 6 มิ.ย.

วันนี้แอปเป๋าตังเข้าไม่ได้กรุงไทยชีแจ้งแล้วปิดปรับปรุงชั่วคราว จะเปิดให้บริการอีกครั้ง 7 มิ.ย. 2564 ตั้งแต่เวลา 6.01 น. เป็นต้นไป