เตรียมซื้อหวยใบละ 70 บาท กองสลากขายเอง เร็วๆนี้

เตรียมซื้อหวยใบละ 70 บาท

เรื่องนี้เปิดเผยโดยรองโฆษก รัฐบาล 30 ตุลาคม 2563 โดยคุณรัชดา ธนาดิเรก

เบื้องต้นจะทดลองจำหน่ายหวยใบละ 70.40 บาท ให้ก่อน 1 แสนคน

หนึ่งในวิธีการแก้ปัญหาหวยแพง หรือแก้ปัญหาสลากราคาแพง บางพื้นที่ 120 บาท บางพื้นที่ใบละหลายร้อยบาท โดยเรื่องนี้รัฐบาลได้ออกมาตรการแก้ปัญหาสลากราคาแพง ออกมา 2 มาตรการ

2 มาตรการแก้ปัญหาหวยแพง

 1. กองสลากขายหวยเอง
 2. ปรับสูตรพิมพ์ใหม่ ไม่ให้รวมหวยชุดได้ง่ายๆ

มาตรการที่ 1 กองสลากขายเอง

โดยจะเปิดให้ประชาชนทั่วประเทศได้ขึ้นทะเบียนและมีสิทธิซื้อสลาก เพิ่มอีก 100,000 คน โดยจะให้ซื้อโดยตรงกับทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

มาตรการที่ 2 ปรับสูตรวิธีการพิมพ์สลาก

ปรับวิธีการพิมพ์และจัดจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยพิมพ์สลากฯแบบคละเลข

 • เปลี่ยนวิธีพิมพ์แบบคละ
 • จาก 67 ล้านใบ เป็น 100 ล้านใบ
 • เรียงเลข 33 ล้านใบ
 • คละเล่ม เป็น 2 -1 – 1 – 1 (สลากซ้ำ 2 ใบ 2 เล่ม/ สลากเลขไม่ซ้ำ 3 เล่ม)
 • เริ่มงวดแรก 16 ธ.ค. 2563

คาดการณ์ว่า

สำหรับวิธีการหรือสถานที่นั้น ทางแอดมินคาดการณ์ว่าอาจจะใช้วิธีการแจ้งความประสงค์ไปทางคลังประจำจังหวัด

โดยมีเอกสารที่ต้องเตรียม

 • สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการ 1 ฉบับ (ถ้าเป็นผู้พิการ/ผู้ดูแลผู้พิการ)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (ต้องอยู่ภายในจังหวัดเดี่ยวกับบัตรประชาชน)

คุณสมบัติเบื้องต้น

 • มีสัญชาติไทย
 • มีภูมิลำเนาตรงกับบัตรประชาชน
 • อายุ 20 ปี แต่ไม่เกิน 80 ปี
 • อายุเกิน 70 ปีต้องมีใบรับรองแพทย์
 • ไม่เป็นผู้วิกลจริตจิตฟั้นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไร้ความสามารถ
 • ได้รับสลากเพียงโควตาเดียว / 1 สิทธิเท่านั้น
 • ต้องไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของกองสลาก รวมถึงคู่สมรส
 • ต้องไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้าง
 • ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์
 • กรณีใช้สิทธิผู้พิการ หากจำหน่ายไม่ได้ ต้องให้ผู้ดูแลผู้พิการมาดำเนินการแทน

เงิ่อนไข เบื้องต้น

 • ต้องจำหน่ายสลากด้วยตัวเอง
 • ต้องจำหน่ายในราคา 80 บาทเท่านั้น
 • ต้องขายปลีกเท่านั้น
 • เป็นผู้สามารถปฏิบัติตามสัญญา ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศ และเงื่อนไขต่างๆของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ทุกประการ
 • จำนวนสลากจะได้รับจัดสรรให้เป็นไปตามคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนด

*หากมีรายละเอียดที่ชัดเจนทางแอดมินจะแจ้งให้ทราบต่อไปครับ
cr. เพจ รัชดา ธนาดิเรก – รองโฆษกรัฐบาล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง