สินเชื่อบัวหลวงแฟรนไซส์ ผ่อน 7 ปี สำหรับผู้ประกอบการ

สินเชื่อบัวหลวงแฟรนไซส์ ผ่อน 7 ปี

สำหรับผู้ประกอบการ SME หรือผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับธุรกิจแฟรนไซส์

วงเงินสูง ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนนาน

วงเงินให้กู้สูงสุด 70% ของวงเงินรวมทั้งหมดที่ลงทุน สามารถเลือกผ่อนได้นานสูงสุดถึง 84 เดือน หรือ 7 ปี พร้อมให้อัตราดอกเบี้ยพิเศษ

ผ่อนสบาย ชำระคืนตามต้องการ

สามารถผ่อนชำระได้ตามตารางความสะดวก โดยจะมีอัตราคงที่ตลอดสัญญา และเหลือหักชำระผ่านบัญชีธนาคารได้อัตโนมัติ

รองรับให้กู้ทุกรูปแบบธุรกิจ

ยื่นกู้ได้ทั่งที่เป็นประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

วิธีขอสินเชื้อ

ลักษณะเงินกู้

  • เป็นเงินกู้ระยะยาว
  • วงเงินกู้ไม่เกิน 5 ล้านบาท
  • ระยะเวลาผ่อนคงที่ไม่เกิน 7 ปี
  • ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน เช่น อสังหาริมทรัพย์ หรือ สิทธิการเช้า เป็นต้น

คุณสมบัติผู้กู้

  1. เปิดมาแล้ว 3 ปี และให้สิทธิแฟรนไซส์มาแล้วกว่า 10 แห่ง
  2. งบย้อนหลัง 3 ปี
  3. มีข้อมูลโครงสร้างองค์กร หรือรายละเอียดและบริการ
  4. มีระบบบริหารจัดการและควบคุมที่ชัดเจน
  5. มีแผนการตลาด รายรับ รายจ่าย ผลตอบแทนที่ชัดเจน

ยื่นกู้เงินออนไลน์ กด

เอกสารประกอบขอสินเชื่อ
เอกสารประกอบขอสินเชื่อ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สินเชื่อเสริมพลังฐานราก จากธนาคารออมสิน กู้แล้วกู้อีกได้ให้ 20,000 บาท

ออมสินใจดีปรับเกณฑ์ใหม่ให้กู้สินเชื่อเสริมพลังฐานรากรอบใหม่ ใครที่เคยกู้แล้วให้กู้เพิ่มอีกได้ไม่เกินคนละ 20,000 บาท