สิทธิบัตรคนจน ประจำเดือน กรกฏาคม 2563

8 สิทธิของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
8 สิทธิของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สรุปเงินจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กรกฏาคม 63

  1. ซื้อสินค้า 200 บาท/300 บาท
  2. ค่าเดินทาง 500 บาท
  3. ซื้อก๊าซหุงต้ม 45 บาท (3เดือนให้ 1 ครั้ง)
  4. คืนภาษี 5% ไม่เกิน 500 บาท
  5. ค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาท
  6. ค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 230 บาท
  7. เงินพิเศษผู้สูงอายุ 50-100 บาท
  8. เยียวยาโควิด 3,000 บาท

เพิ่มอีก 1 สิทธิคือ เงินช่วยเหลือกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 3,000 บาท

โดยผู้มีสิทธิต้องไม่ซ้ำซ้อนกับผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือจาก เราไม่ทิ้งกัน, เยียวยาเกษตรกร, กลุ่มประกันสังคม, กลุ่มเปราะบาง

ยังไม่มีกำหนดวันจ่ายเงิน (คาดปลายเดือน ก.ค. นี้)

รายละเอียดสิทธิของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

1.วงเงินซื้อสินค้า 200 บาท/ 300 บาท
(วงเงินในบัตร 1 ก.ค.)

2.วงเงินค่าเดินทาง ค่ารถโดยสารสาธารณะ 500 บาท
(วงเงินในบัตร 1 ก.ค.)

3.ซื้อก๊าซหุงต้ม 45 บาท (ให้ 3 เดือนครั้ง)
(วงเงินในบัตร 1 ก.ค.)

4.เงินพิเศษผู้สูงอายุ 50 บาท / 100 บาท
(เงินในบัตร 1 ก.ค.)

5.คืนภาษี 5% สุงสุด 500 บาท
(เงินในบัตร 15 ก.ค.)

6.ค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาท
(เงินในบัตร 18 ก.ค.)

7.ค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 230 บาท
(เงินในบัตร 18 ก.ค.)

8.เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด 3,000 บาท
(ยังไม่มีกำหนดจ่าย)

 

สามารถโทรติดต่อ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
โทร 02-109-2345 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เราชนะ กดเงินสดไม่ได้ ครม.แจ้งต้องใช้ผ่านระบบรูดซื้อสินค้าเท่านั้น

เราชนะ เป็นการให้สิทธิ ไม่ใช่ให้เป็นเงินสดกดและโอนเงินไม่ได้เพื่อให้เกิดเป็นภาวะเศรษฐกิจหมุนเวียนในระบบ ให้สิทธิทุกๆอาทิตย์