สิทธิบัตรคนจน ประจำเดือน กรกฏาคม 2563

8 สิทธิของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
8 สิทธิของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สรุปเงินจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กรกฏาคม 63

 1. ซื้อสินค้า 200 บาท/300 บาท
 2. ค่าเดินทาง 500 บาท
 3. ซื้อก๊าซหุงต้ม 45 บาท (3เดือนให้ 1 ครั้ง)
 4. คืนภาษี 5% ไม่เกิน 500 บาท
 5. ค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาท
 6. ค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 230 บาท
 7. เงินพิเศษผู้สูงอายุ 50-100 บาท
 8. เยียวยาโควิด 3,000 บาท

เพิ่มอีก 1 สิทธิคือ เงินช่วยเหลือกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 3,000 บาท

โดยผู้มีสิทธิต้องไม่ซ้ำซ้อนกับผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือจาก เราไม่ทิ้งกัน, เยียวยาเกษตรกร, กลุ่มประกันสังคม, กลุ่มเปราะบาง

ยังไม่มีกำหนดวันจ่ายเงิน (คาดปลายเดือน ก.ค. นี้)

รายละเอียดสิทธิของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

1.วงเงินซื้อสินค้า 200 บาท/ 300 บาท
(วงเงินในบัตร 1 ก.ค.)

 • วงเงิน 200 บาท/เดือน
  สำหรับผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 3 หมื่นบาท/ปี
 • วงเงิน 300 บาท/เดือน
  สำหรับผู้ที่มีรายได้ 3 หมื่นบาท – 1 แสนบาท/ปี

2.วงเงินค่าเดินทาง ค่ารถโดยสารสาธารณะ 500 บาท
(วงเงินในบัตร 1 ก.ค.)

 • จ่ายผ่าน e-ticket
 • ค่าโดยสาร รถเมล์ + รถไฟฟ้า
 • หรือ ค่าโดยสาร บขส.
 • หรือ ค่าโดยสารรถไฟฟ้า
 • ไม่ใช้วงเงินนี้ จะหายไปไม่สะสมให้

3.ซื้อก๊าซหุงต้ม 45 บาท (ให้ 3 เดือนครั้ง)
(วงเงินในบัตร 1 ก.ค.)

 • ใช้ได้เฉพาะร้านที่มีเครื่องรูดบัตร EDC
 • ไม่สามารถกดเงินสดได้
 • เป็นวงเงินส่วนลด เช่น ก๊าซถังละ 100 บาท หากเราเอาบัตรรูดเราต้องจ่ายเอง 65 บาท ส่วนอีก 45 บาทคือใช้เงินในบัตร เป็นต้น
 • ไม่ใช้วงเงินนี้ จะหายไปไม่สะสมให้

4.เงินพิเศษผู้สูงอายุ 50 บาท / 100 บาท
(เงินในบัตร 1 ก.ค.)

 • เป็นผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
 • 50 บาท สำหรับผู้มีรายได้ 3 หมื่น – 1 แสนบาท/ปี
 • 100 บาท สำหรับผู้มีรายได้ไม่เกิน 3 หมื่นบาท/ปี
 • กด ATM เอาเงินออกมาได้

5.คืนภาษี 5% สุงสุด 500 บาท
(เงินในบัตร 15 ก.ค.)

 • ขึ้นอยู่กับการใช้จ่ายเงินผ่านบัตรนี้เท่านั้น
 • เช่นจ่ายผ่านบัตร 100 บาท ได้คืน 5 บาทเป็นต้น
 • กด ATM เอาเงินออกมาได้

6.ค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาท
(เงินในบัตร 18 ก.ค.)

 • ต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ
 • 1 ครอบครัว / 1 สิทธิ
 • ต้องใช้น้ำประปาของ การประปานครหลวง
 • ต้องใช้น้ำประปาของ การประปาส่วนภูมิภาค
 • กด ATM เอาเงินออกมาได้

7.ค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 230 บาท
(เงินในบัตร 18 ก.ค.)

 • ต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ
  https://zuffel.com/fifa/
 • 1 ครอบครัว / 1 สิทธิ
 • ต้องใช้ไฟฟ้าของ การไฟฟ้านครหลวง
 • ต้องใช้ไฟฟ้าของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 • กด ATM เอาเงินออกมาได้

8.เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด 3,000 บาท
(ยังไม่มีกำหนดจ่าย)

 • ต้องเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการ
 • ต้องไม่เป็นผู้รับสิทธิซ้ำซ้อนจากโครงการอื่นของรัฐ
  1.เราไม่ทิ้งกัน
  2.เยียวยาเกษตรกร
  3.กลุ่มประกันสังคม
  4.กลุ่มเปราะบาง
 • จ่ายครั้งเดียวในเดือน ก.ค.
 • กด ATM เอาเงินออกมาได้

 

สามารถโทรติดต่อ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
โทร 02-109-2345 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เราชนะ กดเงินสดไม่ได้ ครม.แจ้งต้องใช้ผ่านระบบรูดซื้อสินค้าเท่านั้น

เราชนะ เป็นการให้สิทธิ ไม่ใช่ให้เป็นเงินสดกดและโอนเงินไม่ได้เพื่อให้เกิดเป็นภาวะเศรษฐกิจหมุนเวียนในระบบ ให้สิทธิทุกๆอาทิตย์