เงินอุดหนุนฯ สถานะเปลี่ยนแล้ว รอรับ 9 ต.ค.นี้

เงินอุดหนุนเด็ก โอนย้อนหลัง
เงินอุดหนุนเด็ก โอนย้อนหลัง

สถานะของกรมกิจการเด็กเด็กสถานะแล้ว

โดยท่านสามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะได้ที่เว็บสีชมพู

http://csgcheck.dcy.go.th/

*อ้างอิง : ประกาศฉบับที่ 2 พ.ค. 2563 (31 มี.ค. 2563)

วิธีลงทะเบียนรับเงินอุดหนุน 600บาท

วิธีลงรับเงิน 2 สิทธิ์เด็ก 1,200 บาท

วิธีตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กฯ

ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กฯ

 • กันยายน มีสิทธิ 1,763,797 ราย
 • สิงหาคม มีสิทธิ 1,692,290 ราย
 • กรกฏาคม มีสิทธิ 1,617,534 ราย
 • มิถุนายน มีสิทธิ 1,459,737 ราย
 • พฤษภาคม มีสิทธิ 1,402,804 ราย
 • เมษายน มีสิทธิ 1,312,705 ราย
 • มีนาคม มีสิทธิ 1,261,068 ราย
 • กุมภาพันธ์ มีสิทธิ 1,208,165 ราย

จ่ายเงินอุดหนุนเด็กฯตามปีงบประมาณ

 • 2559 – เด็กเกิด 1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59
 • 2560 – เด็กเกิด 1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60
 • 2561 – เด็กเกิด 1 ต.ค. 60 – 30 ก.ย. 61
 • 2562 – เด็กเกิด 1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62
 • 2563 – เด็กเกิด 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63
 • 2564 – เด็กเกิด 1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64

สอบถามได้ที่

ต่างจังหวัด : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.)

กรุงเทพฯ :สิทธิจากเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ติดต่อที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ศดร.) เลขที่ 618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร.0 2651 6534, 0 2651 6902, 0 2651 6920 หรือ 0 2255 5850-7 ต่อ 121, 122, 123, 133, 147, 152, 231

หรือ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://csg.dcy.go.th/

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แจ้งด่วน เงินอุดหนุนเด็กของใครไม่เข้าให้รีบแก้

เงินอุดหนุนเด็กของใครไม่เข้า รีบแก้ไข E16 และ E20 แจ้งแก้ไขได้ที่ พมจ. ประจำจังหวัดหรือเตรียมเอกสารในข่าวให้ครบแล้วยื่นเรื่องต่อที่ พมจ.