เพิ่มเงินให้ผู้พิการที่ถือบัตรสวัสดิการอีก 200 บาท

เพิ่มเงินให้ผู้พิการ อีก 200 บาท

จากที่ก่อนหน้านี้ ครม. มีมติเพิ่มเงินให้ผู้พิการเป็น 1,000 บาท โดยได้จ่ายให้ดังนี้

  1. กลุ่มอายุต่ำกว่า 18 ปี จ่ายให้ 1,000 บาท โดยเป็นความรับผิดชอบของ อปท.
  2. กลุ่มอายุ 18 ปีขึ้นไปและถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จ่ายผ่านช่องทางปกติ 800 บาท และจ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก 200 บาท สามารถกด ATM ได้ เป็นความรับผิดชอบของกรมบัญชีกลาง
  3. กลุ่มอายุ 18 ปีขึ้นไป แต่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จ่ายปกติ 800 บาท

โดยในกลุ่มที่ 2 ทางกรมบัญชีกลางได้แจ้งว่า ในวันนี้ 24 ต.ค. จะมีการโอนเงินเข้าบัตรผ่าน e-Money ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 200 บาท และทุกๆวันที่ 10 ของเดือนจะมีการเพิ่มยอดเงิน 200 บาทนี้ให้

เพิ่มเงินให็ผู้พิการเป็น 1 พันบาท
เพิ่มเงินให็ผู้พิการเป็น 1 พันบาท

สรุปท้ายข่าว

  • ผู้พิการมีทั้งหมดด 2 ล้านราย
  • อายุต่ำกว่า 18 ปี 1.2 แสนราย ปรับเป็น 1 พันบาท
  • ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1.1 ล้านราย ได้เพิ่มอีก 200 บาทในบัตรสวัสดิการแ่หงรัฐ
  • อีก 8 แสนราย จะได้เบี้ยความพิการ 800 บาทเท่าเดิม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

-ต่างจังหวัด ติดต่อที่ พมจ.

-พัทยา ติดต่อได้ที่ ศาลากลาง

-กรุงเทพฯ ติดต่อได้ที่ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เลขที่ 255 อาคาร 60 ปี กรมทประชาสงเคราะห์ ถนนราชวิธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

-สายด่วน พม. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สินเชื่อคนพิการเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพ ไม่เกิน 60,000 บาท

กรมส่งเสริมแลละพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการปล่อยสินเชื่อคนพิการให้กู้เพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพสามารถยื่นขอได้ทั้งแบบคนเดียว และแบบกลุ่ม