เพิ่มเงินให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อีก 1,500 บาท

รัฐบาลเตรียมเพิ่มเงินให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1,500 บาท

มาตรการเพิ่มกำลังซื้อมอบสิทธิพิเศษให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 14.5 ล้านราย โด่ยก่อนหน้านี้ออกมาตรการเพิ่มกำลังซื้อ 1,500 บาท แบ่งจ่าย 3 เดือน สามารถรูดซื้อสินค้าได้ แต่กด ATM ไม่ได้

เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันไหนบ้าง

  • วันที่ 1 มกราคม ได้รับ 500 บาท
  • วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ได้รับ 500 บาท
  • วันที่ 1 มีนาคม ได้รับ 500 บาท

รวมแล้วได้รับวงเงินที่จะใช้รูดซื้อสินค้า 1,500 บาท

👍 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะพิจารณาเรื่องรถและบัตรเดดิตด้วย

👍 ผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพิ่มเงินให้อีก 200 บาท

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เกณฑ์ผู้มีสิทธิไดัรับ

  • ผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 3 หมื่นบาทต่อปี จะได้รับวงเงินรูดซื้อสินค้าปกติ 300 บาท/เดือน แต่รอบเดือนนี้จะได้เพิ่มอีก 500 บาทรวมเป็น 800 บาท
  • ผู้ที่มีรายได้ 3 หมื่น – 1 แสนบาท จะได้รับวงเงินรูดซื้อสินค้าปกติ 200 บาท/เดือน แต่รอบเดือนนี้จะได้เพิ่มอีก 500 บาทจะรวมกันนเป็น 700 บาท

โครงการเพิ่มกำลังซื้อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

คุณรัชดา รองโฆษกรัฐบาลได้ให้ข้อมูลว่า ผู้ที่ได้รับสิทธิไม่ต้องลงทะเบียนเพิ่มเติม รัฐบาลจะเติมเงินเข้าให้ในทุกๆเดือนยอดเงินนี้จะถูกรวมกับยอดเงินที่ได้ปกติ 200/300 บาท

ประวัติโครงการ

เพิ่มวงเงินเฟส 1

  • 8 ตุลาคม รับ 500 บาท
  • 1 พฤศจิกายน รับ 500 บาท
  • 1 ธันวาคม รับ 500 บาท

เพิ่มเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
เพิ่มเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

14 ล้านคนที่ถือบัตรคนจนได้รับเงินเยียวยาเราชนะทุกคน

ยืนยันจาก ครม.คลังว่า 14 ล้านคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงินเยียวยาเราชนะทุกคนเพราะตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่จะช่วยเหลืออยู่แล้ว