บัตรทองใช้ได้ทุกโรงพยาบาล เริ่ม 1 พ.ย. นี้

บัตรทองใช้ได้ทุกโรงพยาบาล เริ่ม 1 พ.ย. นี้

ข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์ ยืนยันบัตรทองใช้ได้ทุกโรงพยาบาล พร้อมปลดล็อก 4 ข้อ

ข้อ 1. ประชาชน สามารถรับบริการรักษาพยาบาลที่ไดก็ได้

นำร่อง กทม. เริ่ม 1 พ.ย. 2563 เป็นต้นไป สามารถรับบริการที่หน่วยบริการชุมชนอบอุ่น

(คลีนิกชุมชนอบอุ่น และหน่วยบริการเฉพาะชุมชนอบอุ่น https://bit.ly/34GbP6U) ในเขตพื้นที่ของตัวเองได้ทุกแห่ง

สามารถนัดหมายล่วงหน้าได้ ผ่าน app เป๋าตัง

กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดัน

ข้อ 2. ผู้ป่วยใน ไม่ต้องใช้ใบส่งตัวอีกต่อไป

หากผู้ป่วยไปรับบริการที่โรงพยาบาลแล้ว ได้รับวินิจฉัยว่า ต้องนอนรักษาตัวสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ทันที โดยไม่ต้องกลับไปรับใบส่งตัวอีก

ข้อ 3. ประชาชนแจ้งบย้ายหน่วยบริการเมื่อได

รักษาที่ไหม่ได้ทันที เมื่อมีสิทธิบัตรทอง ประสงค์ขอย้ายหน่วยบริการเมื่อได สามารถไปรักษาที่ใหม่ได้ทันที จากเดิมที่กำหนดให้ต้องรอ 15 วันก่อน

ข้อ 4. ผู้ป่วยโรคมะเร็งจะได้รับการรักษา ในโรงพยาบาลที่มีศักยภาพ และไม่แออัด

เมื่อผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็ง หน่วยบริการ ผู้วินิจฉัยจะส่งข้อมูลผู้ป่วยมายัง สปสช. เพื่อให้ประสานจัดหาโรงพยาบาลที่ไม่แออัด และมีศักยภาพรักษาโรคมะเร็งประเภทนั้นๆ ได้ทันที

สำหรับผู้มีสิทธิทำบัตรทอง

  1. ต้องเป็นคนไทย สัญชาติไทย
  2. มีบัตรประจำตัวประชาชน
  3. ต้องไม่มีสิทธิรักษาพยาบาลอื่นๆของรัฐจัดให้เช่น สิทธิประกันสังคม สิทธิข้าราชการ สิทธิรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆของรัฐ เป็นต้น

สอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วย สปสช. 1330 ตลอด 24 ชม.

สิทธิบัตรทอง
สิทธิบัตรทอง

ขอบคุณข้อมูลจาก NBT2HD

ข่าวที่เกี่ยวข้อง