มีรถยนต์ มีบัตรเคดิต ถูกตัดสิทธิบัตรสวัสดิการแน่นอน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สรุปข่าว บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน

ข่าวล่าสุด กรกฏาคม 2563 คลังพร้อมเปิดให้ลงทะเบียน หลังจากสถานะการณ์โควิดคลี่คลาย (รอกำหนดความชัดเจน)

กระทรวงการคลังเตรียมเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่องการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือว่าบัตรคนจน เรื่องใหญ่ๆคือ

รายเก่าละรายใหม่จะมีการเพิ่มเรื่องรถยนต์และบัตรเคดิตในการพิจารณาด้วย

*หมายเหตุ : โดยจะประสานกรมการขนส่งทางบกเพื่อตรวจสอบผู้ที่ถือบัตรคนจนเพื่อตรวจสอบสิทธิ / ส่วนบัตรเครดิต ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย กำหนดไว้ว่าต้องมีรายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาทต่อเดือนถึงจะสมัครได้ ซึ่งเกินกว่าเกณฑ์ผู้ที่จะมีสิทธิถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สรุปคือ หากรายเก่าและรายใหม่ มีรถยนต์และบัตรเคดิต จะถูกตัดสิทธิทันที

สำหรับจุดลงทะเบียน

กำหนดไว้ 5 หน่วยงานคือ ธกส. ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย คลังจังหวัด และสำนักงานเขต(กรุงเทพฯ)

คุณสมบัติเบื้องต้น (ผู้มีสิทธิจะได้รับสวัสดิการแห่งรัฐ)

 1. มีสัญชาติไทย
 2. มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 3. ว่างงาน หรือมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาท/ปี
 4. ไม่มี “ทรัพย์สินทางการเงิน” เช่น เงินฝากธนาคาร สลากออมสิน สลาก ธกส. พันธบัตร ตราสารหนี้ รวมกันทั้งสิ้นเกิน 100,000 บาท
 5. ไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตามกฏหมาย ตามหลังเกณฑ์ ดังนี้
  5.1). บ้านพร้อมที่ดิน
            (1) กรณีอยู่อย่างเดียว บ้านหรือทาวเฮ้าส์ต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา / หากเป็นห้องชุดต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางวา
            (2) กรณีเป็นที่อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 10 ไร่ หรือมีที่ดินไม่ใช้เพื่อการเกษตรต้องไม่เกิน 1 ไร่
  5.2). ที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัย
            (1) ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรต้องไม่เกิน 1 ไร่
            (2) ในกรณีที่ใช้ประโยชน์จากที่ดินทำเกษตรต้องไม่เกิน 10 ไร่
 6. หลักฐานที่ต้องเตรียม
  1). บัตรประชาชน
  2). สำเนาทะเบียนบ้าน
  3). สำเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
  4). สำเนาบัตรประชาชนผู้รับอุปการะ (ถ้ามี)
  5). ใบมอบอำนาจ (ถ้ามี)
  6). บัตรประชาชนของผู้รับมอบอานาจ (ถ้ามี)
  7). สาเนาบัตรประจาตัวผู้พิการ (ถ้ามี)
  8). สาเนาเอกสารการลงทะเบียนว่าเป็นเกษตรกร (ถ้ามี)
  9). ใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี)
  10). สาเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ดูแล (ถ้ามี)

 

สำหรับใครที่เตรียมสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ขอให้อดใจรออีกนิดนะครับ

หากมีข่าวความคืบหน้าแอดมินจะรายงานให้ทราบอีกครั้ง ขอบคุณครับ

cr. sanook.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เงินค่าไฟบัตรสวัสดิการไม่เข้า สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสูงสุด 315 บาท

วิธีแก้ไขเงินค่าไฟบัตรสวัสดิการไม่เข้าเมื่อลงทะเบียนรับสิทธิเงินคืนค่าไฟฟ้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว แต่เงินค่าไฟฟ้าไม่ได้ทำอย่างไรดี

14 ล้านคนที่ถือบัตรคนจนได้รับเงินเยียวยาเราชนะทุกคน

ยืนยันจาก ครม.คลังว่า 14 ล้านคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงินเยียวยาเราชนะทุกคนเพราะตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่จะช่วยเหลืออยู่แล้ว