radjanupaksa-sso

ประกาศกฎกระทรวงเรื่องการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร 800 บาท

เพิ่มเงินสงะเคราะห์บุตรเป็น 800 บาท/เดือน มีผลบังคับใช้แล้ว 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เงินค่าไฟบัตรสวัสดิการไม่เข้า สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสูงสุด 315 บาท

วิธีแก้ไขเงินค่าไฟบัตรสวัสดิการไม่เข้าเมื่อลงทะเบียนรับสิทธิเงินคืนค่าไฟฟ้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว แต่เงินค่าไฟฟ้าไม่ได้ทำอย่างไรดี

แอปเป๋าตังเข้าไม่ได้ กรุงไทยแจ้งปิดปรับปรุงชั่วคราว 6 มิ.ย.

วันนี้แอปเป๋าตังเข้าไม่ได้กรุงไทยชีแจ้งแล้วปิดปรับปรุงชั่วคราว จะเปิดให้บริการอีกครั้ง 7 มิ.ย. 2564 ตั้งแต่เวลา 6.01 น. เป็นต้นไป