บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

วงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้แล้วรีบใช้ให้หมด

วงเงินรูดซื้อสินค้าในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รีบใช้ให้หมด ไม่สามารถทบไปเดือนอื่นได้ (เดือน ต่อ เดือน เท่านั้น)

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

มีรถยนต์ มีบัตรเคดิต ถูกตัดสิทธิบัตรสวัสดิการแน่นอน

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ต้องไม่มีรถยนต์ หรือ ต้องไม่มีบัตรเคดิต เพราะรายได้เกินเกณฑ์แล้ว