บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

มีรถยนต์ มีบัตรเคดิต ถูกตัดสิทธิบัตรสวัสดิการแน่นอน

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ต้องไม่มีรถยนต์ หรือ ต้องไม่มีบัตรเคดิต เพราะรายได้เกินเกณฑ์แล้ว