เงินเกษตรกร

เงินเกษตรกร

ครม. พร้อมจ่ายประกันรายได้ผู้ปลูกข้าว ตันละ 15,000 บาท

อนุมัติช่วยชาวนาใน 2 โครงการใหญ่ มีประกันรายได้จากการทำนา แบ่งตามชนิดข้าว และค่าเก็บเกี่ยว สุงสุดครอบครัวละไม่เกิน 10,000 บาท