เราชนะ กดเงินสดไม่ได้ ครม.แจ้งต้องใช้ผ่านระบบรูดซื้อสินค้าเท่านั้น

ครม. มีมติแล้ว อนุมัติโครงการเราชนะ กดเงินสดไม่ได้

วันนี้ 19 ม.ค. มีความคือหน้ามาตรการเยียวยาเราชนะออกมาแล้ว

นายกขอความเห็นใจอยากให้เงินหมุนเวียนในระบบมากกว่าการแจกเงินแบบ กด/โอนเป็นเงินสดได้ (แอดมิน18pee.comขอสรุปดังนี้ครับ)

ผู้มีสิทธิรับเงินเราชนะ

 1. ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 2. ผู้ลงทะเบียนคนละครึ่ง/เที่ยวด้วยกัน
 3. ผู้ที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com

กลุ่มที่ 1 ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

จะแบ่งการจ่ายออกเป็น 2 ส่วนดังนี้

กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/ปี

 • จำนวน 10,127,587 คน
 • ได้รับคนละ 3,300 บาท
 • วงเงิน 31,408 ล้านบาท

*หรือกลุ่มที่ได้รับวงเงินรูดซื้อสินค้า 300 บาท/เดือน

กลุ่มที่มีรายได้ 30,001 บาท – 100,000 บาท/ปี

 • จำนวน 3,610,436 คน
 • ได้รับคนละ 3,200 บาท
 • วงเงิน 11,914 ล้านบาท

*หรือกลุ่มที่ได้รับวงเงินรูดซื้อสินค้า 200 บาท/เดือน

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับเงินเยียวยาเราชนะทุกคน

กลุ่มที่ 2 กลุ่มคนละครึ่ง/เที่ยวด้วยกัน

 • ผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะต้องลงทะเบียนสำเร็จและทำการยืนยันตัวตนสมบูรณ์ภายในวันที่ 27 ม.ค. 2564
 • จะมีปุ่มให้กดยืนยันรับสิทธิ์ในแอปเป๋าตังในวันที่ 29 ม.ค.
กลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์เงินเยียวยาเราชนะ 3500 บาท
กลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์เงินเยียวยาเราชนะ 3500 บาท

กลุ่มที่ 3 กลุ่มลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com

 • เปิดให้ลงทะเบียน 29 ม.ค. เวลา 6.00น.เป็นต้นไป
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • เป็นคนไทย
 • ผู้ที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม ม.33
 • ไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ
 • ไม่เป็นผู้ที่เสียภาษีเกิน 3 แสนบาทในปีภาษี 2562
 • ไม่เป็นผู้ที่มีเงินฝากเกิน 500,000 บาท ณ. 31 ธ.ค. 2562

เงิน 3500 บาท/เดือน ได้แบบไหน

 • ไม่สามารถกด/เปิด/โอน เป็นเงินสดได้
 • ต้องใช้ผ่านระบบ เพื่อชำระสินค้า เครื่องดื่ม อาหาร บริการ
 • ไม่รวม สลากกินแบ่งรัฐบาล เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ หรือยาสูบ
ครม. มีมติอนุมัติมาตรการเยียวยารอบใหม่ เราชนะ
ครม. มีมติอนุมัติมาตรการเยียวยารอบใหม่ เราชนะ

ระบะเวลาที่ใช้สิทธิได้

 • 5 เดือน (มกราคม – พฤษภาคม 2564)
 • วงเงิน 210,200 ล้านบาท
ข่าวที่เกี่ยวข้อง