เราชนะ กดเงินสดไม่ได้ ครม.แจ้งต้องใช้ผ่านระบบรูดซื้อสินค้าเท่านั้น

ครม. มีมติแล้ว อนุมัติโครงการเราชนะ กดเงินสดไม่ได้

วันนี้ 19 ม.ค. มีความคือหน้ามาตรการเยียวยาเราชนะออกมาแล้ว

นายกขอความเห็นใจอยากให้เงินหมุนเวียนในระบบมากกว่าการแจกเงินแบบ กด/โอนเป็นเงินสดได้ (แอดมิน18pee.comขอสรุปดังนี้ครับ)

ผู้มีสิทธิรับเงินเราชนะ

  1. ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
  2. ผู้ลงทะเบียนคนละครึ่ง/เที่ยวด้วยกัน
  3. ผู้ที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com

กลุ่มที่ 1 ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

จะแบ่งการจ่ายออกเป็น 2 ส่วนดังนี้

กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/ปี

*หรือกลุ่มที่ได้รับวงเงินรูดซื้อสินค้า 300 บาท/เดือน

กลุ่มที่มีรายได้ 30,001 บาท – 100,000 บาท/ปี

*หรือกลุ่มที่ได้รับวงเงินรูดซื้อสินค้า 200 บาท/เดือน

โครงการเพิ่มกำลังซื้อ หนึ่งในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สำหรับผุ้ที่ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อ
ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับเงินเยียวยาเราชนะทุกคน

กลุ่มที่ 2 กลุ่มคนละครึ่ง/เที่ยวด้วยกัน

กลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์เงินเยียวยาเราชนะ 3500 บาท เราชนะ กดเงินสดไม่ได้
กลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์เงินเยียวยาเราชนะ 3500 บาท เราชนะ กดเงินสดไม่ได้

กลุ่มที่ 3 กลุ่มลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com

เงิน 3500 บาท/เดือน ได้แบบไหน

ครม. มีมติอนุมัติมาตรการเยียวยารอบใหม่ เราชนะ
ครม. มีมติอนุมัติมาตรการเยียวยารอบใหม่ เราชนะ

ระบะเวลาที่ใช้สิทธิได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง