เปลี่ยนสถานะเป็นสีเขียววันนี้ จะได้รับเงินวันไหน

เราไม่ทิ้งกัน
เราไม่ทิ้งกัน

โค้งสุดท้าย เราไม่ทิ้งกัน

ตั้งแต่เริ่มโครงการมาก็มีหลายสถานะ หลายกลุ่มที่ได้รับความช่วยเหลือ บางท่านได้รับโอนเงินโดยเร็ว แต่บางท่านในตอนนี้ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือเลย เรามาดูสรุปข้อมูล (เมื่ออาทิตย์ก่อน 20 พ.ค.)

ข้อมูล 20 พ.ค.

 • คลังกำหนดช่วยเหลือทั้งสิ้น 16 ล้านคน
 • กลุ่มสถานะสีเขียว ผ่านเกณฑ์และได้รับความช่วยเหลือแล้ว 15 ล้านคน
 • กลุ่มสถานะสีส้ม ขอทบทวนสิทธิ 240,000 คน
  1.ผู้พิทักษ์สิทธิติดต่อขอเข้าไปตรวจสอบ ประมาณ 80,000 คน
  2.นัดหมายเข้าไปตรวจสอบไม่ได้ เช่นไม่ได้อยู่ในพื้นที่ เป็นต้น ประมาณ 100,000 คน
  3.ติดต่อไม่ได้ ประมาณ 60,000 คน
กลุ่ม ที่ 1 สถานะจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเขียวในรอบวันที่ 27 เป็นต้นไป

กลุ่มที่ 2 และ 3 จะได้รับ SMS ให้ไปเสดงตัวที่ธนาคารกรุงไทย โดยต้องนำหลักฐานไปด้วย

sms แจ้งให้ไปยื่นเอกสารที่ธนาคารกรุงไทย
sms แจ้งให้ไปยื่นเอกสารที่ธนาคารกรุงไทย
 • สำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นรับรองสำเนา
 • สำเนาสมุดบัญชีที่รับเงินพร้อมเซ็นรับรองสำเนา
 • รูปถ่ายการประกอบอาชีพ
 • ภาพถ่ายหน้าจอสถานะปัจจุบัน

กลุ่มนี้ได้รับเปลี่ยนสถานะเป็นสีเขียวแล้ววันนี้

วันรับโอนของสถานะสีเขียวที่เปลี่ยนวันนี้
วันรับโอนของสถานะสีเขียวที่เปลี่ยนวันนี้

ล่าสุดมีทางผู้ใช้เฟสบุ๊ค แม่น้อง กัปตัน ได้ตรวจสอบวันรับโอนของสถานะสีเขียวที่เปลี่ยนวันนี้ ผลคือแอปสีเหลืองแจ้งว่าจะได้รับโอนในวันที่ 29 พ.ค. 

ข้อมูลเปลี่ยนสถานะ

 • เปลี่ยนเป็นขียว 18 พ.ค. ได้รับโอน 20 พ.ค.
 • เปลียนเป็นเขียว 19 พ.ค. ได้รับโอน 21 พ.ค.
 • เปลี่ยนเป็นเขียว 20 พ.ค. ได้รับโอน 22 พ.ค.
 • เปลี่ยนเป็นเขียว 21 พ.ค. ได้รับโอน 25 พ.ค.
 • เปลี่ยนเป็นเขียว 22 พ.ค. ได้รับโอน 25 พ.ค.
 • เปลี่ยนเป็นเขียว 23, 24 และ 25 ได้รับโอน 27 พ.ค.
 • เปลี่ยนเป็นเขียว 26 ได้รับโอน 28 พ.ค.
 • เปลี่ยนเป็นเขียว 27 ได้รับโอน 29 พ.ค. (อับเดต)

สำหรับใครที่ขึ้นสถานะโอนเงินไม่สำเร็จ

กลุ่มโอนไม่สำเร็จ
กลุ่มโอนไม่สำเร็จ

กลุ่มนี้จะได้รับการโอนเงินซ้ำอีกครั้งในรอบวันอังคาร


กลุ่มโอนไม่สำเร็จ

 • 4 – 8 พ.ค. จะโอนให้ 12 พ.ค.
 • 11  – 15 พ.ค. จะโอนให้ 19 พ.ค.
 • 18 – 22 พ.ค. จะโอนให้ 26 พ.ค.
 • 25-29 พ.ค. จะโอนให้ 2 มิ.ย.
  (รอบนี้จะได้ 15,000 บาท รวม 3 เดือน)

ตารางการโอนเงินของธนาคาร

 • 1:11 น. : ธนาคาร กสิกร
 • 1:20 น. : ธนาคาร ธกส.
 • 1:50 น. : ธนาคาร ออมสิน
 • 2:19 น. : ธนาคาร ไทยพาณิชย์
 • 3:01 น. : ธนาคาร กรุงเทพ
 • 3:14 น. : ธนาคาร กรุงไทย
 • 3:40 น. : ธนาคาร กรุงศรี
 • 3:43 น. : ธนาคาร ทหารไทย, ธนชาต
 • ธนาคารอื่นๆ ไม่ทราบเวลาที่แน่ชัด

ใครได้รับแล้วรายงานตัวด้วยนะครับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เราชนะ กดเงินสดไม่ได้ ครม.แจ้งต้องใช้ผ่านระบบรูดซื้อสินค้าเท่านั้น

เราชนะ เป็นการให้สิทธิ ไม่ใช่ให้เป็นเงินสดกดและโอนเงินไม่ได้เพื่อให้เกิดเป็นภาวะเศรษฐกิจหมุนเวียนในระบบ ให้สิทธิทุกๆอาทิตย์