เตรียมเอกสารให้พร้อม ออกโฉนดที่ดินให้ประชาชน

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ออกโฉนดที่ดิน
(ตามโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ 2564)

ข่าวก่อนหน้า ครม อนุมัติโครงการ

 • บัตรประชาชนเจ้าของที่ดิน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • หลักฐานเกี่ยวกับที่ดิน เช่น
  -ส.ค.1
  -ใบจอง (น.ส. 2)
  -หนังสือรับรอง (น.ส.3, น.ส. 3 ก., น.ส. 3 ข.)
  -หรือหลักฐานอื่นที่ที่แสดงสิทธิ

เตรียมตัวก่อนรังวัดที่ดิน

 • ต้องตรวจสอบหลักฐานต่างๆให้พร้อม
 • ชื่อ – สกุล ต้องตรงกันทุกเอกสาร เช่น บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง หากเปลี่ยนชื่อ-สกุลต้องมีเอกสารเปลี่ยนชื่อ-สกุลไว้แสดง
 • หากมีการซื้อ-ขาย ต้องไปจดทะเบียนโอนให้ถูกต้องให้เรียบร้อย
  -สำนักงานที่ดินจังหวัด
  -สำนักงานที่ดินจังหวัด สาขา
  -สำนักงานที่ดินจังหวัด ส่วนแยก หรือสำหนักงานที่ดินอำเภอ
 • หากเจ้าของที่ตาย (พ่อ,แม่) ยังไม่โอนมรดกสามารถเตรียมหลักฐานการเป็นทายาท(หรือหลักฐานการเป็นผู้จัดการมรดก)
 • หากเอกสารชำรุด หรือสูญหาย ต้องไปยื่นขอสำเนาที่สำนักงานที่ดินในพื้นที่ก่อน
 • ที่ดินติดจำนอง ต้องไปขอสำเนามาก่อน
 • ในวันที่เจ้าหน้าที่นัดหมายเดินรังวัด เจ้าของที่ดินต้องมาเดินรังวัดด้วย
 • เตรียมพื้นที่ให้พร้อม เช่น ถากถางหญ้าแนวที่ดิน เพื่อให้เจ้าหน้าที่เดินรางวัดได้สะดวก
 • ขอรับหลักเขตที่ดินกับเจ้าหน้าที่เมื่อทำการรางวัดเสร็จ
 • ประสานงานกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านเพื่อให้มาเป็นพยานในตอนเดินรางวัด

ความคืบหน้าอื่นๆ

 1. ครม. มีมติ 23 ก.ย. เตรียมออกโฉนดที่ดิน
 2. ระหว่างเดือน ตุลาคม จะมีผู้ใหญ่บ้าน ประกาศเสียงตามสายเพื่อประชาสัมพันธ์คนในพื้นที่ของตน

รายชื่อ 50 จังหวัดที่เข้าร่วมโครงการ

 1. กระบี่
 2. กาญจนบุรี
 3. กาฬสินธุ์
 4. กำแพงเพชร
 5. ขอนแก่น
 6. จันทบุรี
 7. ชลบุรี
 8. ชัยภูมิ
 9. เชียงราย
 10. เชียงใหม่
 11. ตรัง
 12. ตาก
 13. ตราด
 14. นครพนม
 15. นครราชสีมา
 16. นครศรีธรรมราช
 17. นราธิวาส
 18. น่าน
 19. บึงกาฬ
 20. บุรีรัมย์
 21. ประจวบคีรีขันธ์
 22. ปัตตานี
 23. พะเยา
 24. พังงา
 25. พัทลุง
 26. พิษณุโลก
 27. เพชรบุรี
 28. แพร่
 29. มหาสารคาม
 30. มุกดาหาร
 31. ยะลา
 32. ยโสธร
 33. ระยอง
 34. ราชบุรี
 35. ร้อยเอ็ด
 36. ลำปาง
 37. ลำพูน
 38. ศรีสะเกษ
 39. สกลนคร
 40. สตูล
 41. สระบุรี
 42. สงขลา
 43. สุโขทัย
 44. สุราษฎร์ธานี
 45. สุรินทร์
 46. หนองคาย
 47. อุดรธานี
 48. อุตรดิตถ์
 49. อุบลราชธานี
 50. อำนาจเจริญ

หรือหากสงสัยเบื้องต้นสอบถามได้ที่ ผุ้ใหญ่บ้านได้ / หากมีความคืบหน้าแอดมินจะมารายงานให้ทราบต่อไป

เอกสารเตรียมออกโฉนดที่ดิน
เอกสารเตรียมออกโฉนดที่ดิน

ขอบคุณข้อมูล : เพจอนุชา สิงหะดี Anucha singhadee / ศูนย์อำนวยการโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ตามนโยบายของรัฐบาล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง