รัฐช่วยชาวนา ยืนยัน ประกันรายได้ให้ชาวนา

ประกันราคาข้าว สำหรับผู้ปลูกข้าว
ประกันรายได้สำหรับผู้ปลูกข้าวปีนี้

สรุปข่าวจาก คุณรัชดา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

คณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ มีมติไฟเขียว ให้มีโครงการประกันรายได้เกษตกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1

เริ่ม 1 ก.ย. 2563 – พ.ค. 2564

โดยได้กำหนดปริมาณต่อครัวเรือนเท่ากับปีที่ผ่านมา ดังนี้

  1. ข้าวหอมมะลิ 15,000 บาท/ตัน/ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน
  2. ข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ 14,000บาท/ตัน/ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน
  3. ข้าวเจ้า 10,000 บาท/ตัน/ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน
  4. ข้าวหอมปทุมธานี 11,000 บาท/ตัน/ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ตัน
  5. ข้าวเหนียว 12,000 บาท/ตัน/ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน

โดยข้าวทั้ง 5 ชนิดนี้ มอบให้ ธกส. , กระทรวงการคลัง, สำนักงบประมาณ, และกระทรวงพาณิชย์ ให้จัดทำรายละเอียดเพื่อช่วยเหลือชาวนา

โดยเห็นชอบกับอีกโครงการที่จะช่วยเกษตกร

 

Cr. PPTV

ข่าวที่เกี่ยวข้อง