ลงทะเบียนเพื่อรับ เงินอุดหนุนเด็กฯ 600 บาท/เดือน

วิธีลงทะเบียน รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
วิธีลงทะเบียน รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

เด็กเกิดตอนไหน ที่สามารถลงทะเบียนได้

 • เกิดตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นมา

ลงทะเบียนได้ที่ไหน

สามารถลงทะเบียนได้ใกล้บ้าน โดยไม่เกี่ยวกับทะเบียนบ้าน ให้ยึดตามที่อยู่อาศัยปัจจุบันเป็นสำคัญ

 • อบต.
 • เขต
 • เทศบาล

เอกสารหลักฐาน

 • แบบ ดร.01 และ ดร.02 (รับที่จุดลงทะเบียน)
 • สำเนาบัตรของผู้มาติดต่อ
 • สำเนาในเกิด ของผู้รับสิทธิ์
 • สำเนา  สมุดบันทึกสุขภาพ (รับที่จุดลงทะเบียน)
 • สำเนาบัญชีธนาคาร ได้ทุกธนาคาร
 • พ่อหรือแม่มีประกันสังคม ต้องแนบสลิปเงินเดือนมาด้วย (รายได้ต้องไม่เกิน  1 แสน/ปี)
 • เอกสารรับรอง เช่น อสส / อสม / กรรมการหมู่บ้าน / ข้าราชการ ผู้รับรอง

คุณสมบัติเด็ก

 1. เด็กสัญชาติไทย
 2. อายุ 0-6ปี
 3. อาศัยอยู่ในครอบครัวยากจน

พ่อแม่มีประกันสังคมทำได้ไหม

 • สามารถลงรับสิทธิ์ให้ลูกได้ แต่ต้องมีเงินได้ไม่เกิน 1 แสนบาท/ปี ของผู้มาติดต่อขอรับสิทธิ์

ลงทะเบียนแล้วจะได้รับย้อนหลังหรือไม่

 • เด็กเกิด 1 ต.ค. 58 – 31 ธ.ค. 62 ลงทะเบียนตอนไหน จะได้รับย้อนหลังถึงเดือนที่ลงทะเบียน (นับวันแรกที่ยื่นขอรับสิทธิ์ที่ อบต./เขต/เทศบาล)
 • เด็กเกิด 1 ม.ค. 63 ลงทะเบียนก่อน ก.ย. จะได้รับย้อนหลัง ถึงเดือนที่เด็กเกิด

ไม่มีการปิดรับสมัคร สามารถลงทะเบียนได้ทุกวัน ที่สำนักงานสวัสดิการ อบต. เขต เทศบาลทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

เอกสารประกอบเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
เอกสารประกอบเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ขอบคุณข้อมุล : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตบึงกุ่ม กทม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แจ้งด่วน เงินอุดหนุนเด็กของใครไม่เข้าให้รีบแก้

เงินอุดหนุนเด็กของใครไม่เข้า รีบแก้ไข E16 และ E20 แจ้งแก้ไขได้ที่ พมจ. ประจำจังหวัดหรือเตรียมเอกสารในข่าวให้ครบแล้วยื่นเรื่องต่อที่ พมจ.