ลงทะเบียนเพื่อรับ เงินอุดหนุนเด็กฯ 600 บาท/เดือน

วิธีลงทะเบียน รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
วิธีลงทะเบียน รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

เด็กเกิดตอนไหน ที่สามารถลงทะเบียนได้

ลงทะเบียนได้ที่ไหน

สามารถลงทะเบียนได้ใกล้บ้าน โดยไม่เกี่ยวกับทะเบียนบ้าน ให้ยึดตามที่อยู่อาศัยปัจจุบันเป็นสำคัญ

เอกสารหลักฐาน

คุณสมบัติเด็ก

  1. เด็กสัญชาติไทย
  2. อายุ 0-6ปี
  3. อาศัยอยู่ในครอบครัวยากจน

พ่อแม่มีประกันสังคมทำได้ไหม

ลงทะเบียนแล้วจะได้รับย้อนหลังหรือไม่

ไม่มีการปิดรับสมัคร สามารถลงทะเบียนได้ทุกวัน ที่สำนักงานสวัสดิการ อบต. เขต เทศบาลทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

เอกสารประกอบเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
เอกสารประกอบเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ขอบคุณข้อมุล : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตบึงกุ่ม กทม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แจ้งด่วน เงินอุดหนุนเด็กของใครไม่เข้าให้รีบแก้

เงินอุดหนุนเด็กของใครไม่เข้า รีบแก้ไข E16 และ E20 แจ้งแก้ไขได้ที่ พมจ. ประจำจังหวัดหรือเตรียมเอกสารในข่าวให้ครบแล้วยื่นเรื่องต่อที่ พมจ.