โรงแรมดังที่ตกเป็นข่าวใน จ.ระยอง ออกมาชี้แจงแล้ว

• 3:49 น.

ข่าวจากสื่อประชาสัมพันธ์ชี้แจง

Dvaree Diva Central Rayong

เนื่องจากมีข่าวว่าพบผู้ติดเชื้อ โควิด-19 เป็นทหารชาวอียิปต์ จากหน่วยงานของรัฐเข้ามาพักที่โรงแรม ดีวารี ดีว่า เซ็นทรัล ระยอง ระหว่างวันที่ 8-11 กรกฎาคม 2563

โรงแรมดังที่ไทยรัฐพูดถึง
โรงแรมดังที่ไทยรัฐพูดถึง

โรงแรม ดีวารี ดีว่า เซ็นทรัล ระยองขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า

  • ทางเราได้รับการยืนยันและการตรวจคัดกรองของผู้เข้าพักกลุ่มนี้จากสถานทูตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และขอยนยันว่าทางโรงแรม ไม่มีนโยบายรับลูกเรือและ Guest ต่างชาติที่ไม่ผ่าน State Quarantine  กักตัวไม่ถึง 14 วันเข้าพักและที่โรงแรมไม่ใช่ State Quarantine ของทางภาครัฐบาล
  • ทางโรงแรมขอชี้แจงว่าทางโรงแรมได้ปฎิบัติตามมาตรการของสาธารณสุขขังหวัดอย่างเคร่งครัด ทั้งมาตรการคัดกรอง โดยการแสดงใบรับรองแพทย์ที่มีการตรวจเชื้อภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทางสำหรับการเช็คอิน
  • พร้อมด้วยมาตรการฆ่าเชื้อทำความสะอาดโดยใช้น้ำยาที่ได้รับมาตรฐานทางการแพทย์ ฉีดพ่นเป็นระยะทั่วทุกพื้นที่ของโรงแรม มีจุดบริการแอลกอฮอล์เจลทั่วบริเวณของโรงแรม

และขณะนี้ทางโรงแรมยังคงปฎิบัติตามมาตรการต่างๆอย่างเคร่งครัด โดยทางโรงแรม ดีวารี ดีว่า เซ็นทรัล ระยอง ขอยืนยันว่า ขณะนี้ไม่พบพนักงานของโรงแรมติดเชื้อ โควิด-19

ชีแจ้งจากโรงแรมดีวารี ดีว่า เซ็นทรัล ระยอง
ชีแจ้งจากโรงแรมดีวารี ดีว่า เซ็นทรัล ระยอง

เพจ ดีวารี ดีว่า เซ็นทรัล ระยอง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวใหม่ ล่าสุด