ปฏิทินจ่ายค่าป่วยการ อสม ประจำปี 2564 (เงินเดือน)

ปฏิทินจ่ายค่าป่วยการ อสม ประจำปี 2564 (เงินเดือน)

ด่วนที่สุด

เรื่อง ขอแจ้งปฏิทินการทำงานสำหรับการจ่ายเงินค่าป่วยการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำำหมู่บ้าน (อสม.) ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สิ่งที่แนบมาด้วย : ปฏิทินการจ่ายเงินค่าป่วยการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) 2564 จำนวน 1 ฉบับ

🟣 ใครลำบากจริง โทร 1300 มีงบให้ 1-3 พันบาท

🟣 วิธีกดรับสิทธิคนละครึ่งแบบละเอียด

วันจ่ายเงินค่าป่วยการ อสม.

 1. เดือนตุลาคม 62 โอน 13 พ.ย. 63
 2. เดือนพฤศจิกายน 63 โอน 15 ธ.ค. 63
 3. เดือนธันวาคม 63 โอน 15 ม.ค. 64
 4. เดือนมกราคม 64 โอน 15 ก.พ. 64
 5. เดือนกุมภาพันธ์ 64 โอน 15 มี.ค. 64
 6. เดือนมีนาคม 64 โอน 12 เม.ย. 64
 7. เดือนเมษายน 64 โอน 14 พ.ค. 64
 8. เดือนพฤษภาคม โอน 15 มิ.ย. 64
 9. เดือนมิถุนายน 64 โอน 15 ก.ค. 64
 10. เดือนกรกฏาคม 64 โอน 13 ส.ค. 64
 11. เดือนสิงหาคม 64 โอน 15 ก.ย. 64
 12. เดือนกันยายน 64 โอน 15 ต.ค. 64

*สำหรับเดือนกันยายน 64 อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนทุกๆปี

ขอบคุณข้อมูล ฌกส-อสม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง