สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำเดือนพฤศจิกายน

สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พฤศจิกายน

สวัสดิการของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน ประจำเดือนพฤศจิการยน 2563

*ค่าก๊าชหุงต้มจะได้ 3 เดือน/1 ครั้ง มูลค่า 45 บาท คือเดือน ตุลาคม 63, มกราคม 64, เมษายน 64 และ กรกฏาคม 64

👍 เช้านี้เงินพิเศษ 500 บาทเข้าแล้ว

👍 ลงทะเบียนรับส่วนลดค่าไฟฟ้า 230 บาท

👍 วิธีแก้ไขเมื่อลืมรหัส ATM บัตรสวัสดิการฯ

ตารางเงินเข้าสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ตารางเงินเข้าสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

รายละเอียดตารางสิทธิผู้ถือบัตรสวัสดิการ

วันที่ 1 พ.ย. วงเงินรูดซื้อสินค้า มูลค่า 200-300บาท

 • 300 บาท : ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีรายได้ไม่เกินปีละ 30,000 บาท
 • 200 บาท : ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีรายได้ 30,000 – 10,000 บาท/ปี

วันที่ 1 พ.ย. วงเงินตามโครงการเพิ่มกำลังซื้อ คนละ 500 บาท

 • ให้ทุกคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คนละ 1,500 บาท แบ่งจ่าย 3 เดือน คือ ตุลาคม – ธันวาคม 63 โดยจะให้เป็นวงเงินรูดซื้อสินค้า (กด ATM ไม่ได้)
  – 8 ตุลาคม ให้ 500 บาท
  -1 พฤศจิกายน ให้ 500 บาท
  -1 ธันวาคม ให้ 500 บาท

วันที่ 1 พ.ย. ส่วนลดค่าเดินทาง สูงสุด 500 บาท

วันที่ 22 พ.ย. เงินเพิ่มให้ผู้พิการ 200 บาท

ตามนโยบายเพิ่มเบี้ยความพิการจากรัฐบาล จาก 800 บาท เป็น 1,000 บาท

 • กลุ่มผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการ ฯ รับ 200 บาท
 • เงินจะเข้าส่วนของ e-Money
 • สามารถกดเป็นเงินสด ได้ที่ตู้ ATM ธ.กรุงไทย
 • หากไม่กด เงินก็ไม่หาย (ภายในระยะเวลา 1 ปี)
 • จะจ่ายให้ตลอดไป หรือจนกว่าจะยกเลิกสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี้

วันที่ 18 พ.ย. เงินคืนค่าไฟฟ้า สูงสุด 230 บาท

 • สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนรับส่วนลดที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ การไฟฟ้านครหลวง
 • ต้องใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 230 บาท
 • หากลงทะเบียนรับส่วนลดแล้วแต่ใช้ไฟฟ้าเกินในเดือนนั้น ๆ ท่านก็จะไม่ได้รับเงินในส่วนนี้
 • 1 สิทธิ / 1 ครอบครัว
 • สิทธิได้รับเงินคืนจะเป็นของเดือนก่อนหน้า

*รัฐบาลขยายระยะเวลาออกไป ถึงกันยายน 2564

วันที่ 18 พ.ย. เงินคืนค่าน้ำประปา สูงสุด 100 บาท

 • ต้องลงทะเบียนรับส่วนลดนี้ที่ การประปานครหลวง หรือ การประปาส่วนภูมิภาค
 • ต้องใช้น้ำไม่เกิน 100 บาท
 • หากลงทะเบียนรับสิทธิแล้วแต่ใช้น้ำเกิน ในเดือนนั้นๆท่านจะไม่ได้ัรบเงินในส่วนนี้
 • 1 สิทธิ / 1 ครอบครัว
 • สิทธิได้รับเงินคืนจะเป็นของเดือนก่อนหน้า

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เงินค่าไฟบัตรสวัสดิการไม่เข้า สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสูงสุด 315 บาท

วิธีแก้ไขเงินค่าไฟบัตรสวัสดิการไม่เข้าเมื่อลงทะเบียนรับสิทธิเงินคืนค่าไฟฟ้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว แต่เงินค่าไฟฟ้าไม่ได้ทำอย่างไรดี

14 ล้านคนที่ถือบัตรคนจนได้รับเงินเยียวยาเราชนะทุกคน

ยืนยันจาก ครม.คลังว่า 14 ล้านคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงินเยียวยาเราชนะทุกคนเพราะตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่จะช่วยเหลืออยู่แล้ว