ปล่อยเงินกู้ผู้พิการ ไม่มีคนค้ำ ไม่มีดอก ผ่อนนาน 2ปี

เงินกู้ผู้พิการ 1 หมื่นบาท

สรุป เงินกู้ผู้พิการ 10,000 บาท ไม่ต้องมีคนค้ำ

ขอให้รอฟังในเดือนนี้ว่า ตกลงแล้วจะให้กู้ หรือไม่ให้กู้

โดยคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการสามารถกู้ยืมเงินกองทุนฯ เพื่อประกอบอาชีพ (เป็นกรณีพิเศษ) ในสภาวะ COVID – 19 ในวงเงินกู้ไม่เกินรายละ 10,000 บาท โดยไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน ไม่มีดอกเบี้ย ผ่อนชำระภายใน 2 ปี ปลอดชำระหนี้ในปีแรกตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน – 30 กันยายน 2563

เงินกู้ผู้พิการ 10000 บาท
เงินกู้ผู้พิการ 10000 บาท

เงินกู้ผู้พิการ 10,000 บาท

รายละเอียดเบื้องต้น

 1. สำหรับผู้พิการ / ผู้ดูแลผู้พิการ
 2. วงเงินไม่เกิน 10,000 บาท/ราย
 3. ไม่มีคนค้ำประกัน
 4. ชำระคืนไม่เกิน 2 ปี
 5. ไม่มีดอกเบี้ย (0%)
 6. วงเงินสินเชื่อ 2,000 ล้านบาท
 7. ยืมปีนี้ เริ่มชำระคืนปีหน้า
 8. ทำรายการผ่านเว็บไซต์ (กำลังจัดทำเว็บไซต์) ไม่มีความคืบหน้า
 9. เริ่มให้ลงทะเบียน ปลายเดือนกันยายน 2563  ไม่มีความคืบหน้า

● จะมีการเปิดให้ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งจะติดปัญหาในหลายๆส่วนเช่น ผู้พิการทางสายตา หรือผู้พิการทางแขนอาจจะไม่สะดวกในการลงทะเบียน ทาง พม. กำลังกำหนดกฏเกณฑ์ ออกมาปลายเดือน กันยายน โปรดรอประกาศจาก กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อีกครั้ง

สนใจกู้เกิน 10,000 บาท (ต้องมีคนค้ำ)

สนใจรับเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูผู้พิการ

ติดต่อขอรับความช่วยเหลือสำหรับผู้พิการ

แต่เอกสารที่จำเป็นต้องเตรียมคือ

 • บัตรประจำตัวผู้พิการ
 • หรือ เอกสารรับรองว่าเป็นผู้อุปการะคนพิการ (กรณีเป็นผู้ดูแลคนพิการ)
 • บัญชีธนาคาร (ธนาคารอะไรก็ได้ พร้อมกับต้องผู้พร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนไว้ด้วย)

*สำหรับผู้ที่ทำบัตรหาย หรือไม่มีบัตรประจำตัวขอให้ดำเนินการจัดทำบัตรใหม่ได้ที่ พัฒนาความมั่นคงของมนูษย์ประจำจังหวัด (พมจ.) ประจำจังหวัดที่ท่านอยู่ได้เลย

คำถามที่รอ พม. แก้ไข

 1. ผู้พิการสายตา / แขน / ไม่มีโทรศัพท์ จะสามารถไปให้หน่อยงาน อบต. หรือ เขต หรือ เทศบาลลงทะเบียนให้ได้หรือไม่
 2. ผู้พิการเด็ก สามารถให้ผู้ดูแลกู้แทนได้หรือไม่
 3. งวดที่ผ่อนชำระ สามารถจ่ายผ่าน ร้านสะดวกซื้อ ไปรษณีย์ ธนาคาร ออมสิน ธกส. ได้หรือไม่
 4. ในครอบครัวที่มีผู้พิการ มากกว่า 1 คน สามารถใช้ผู้ดูแลผู้พิการกู้อีกได้หรือไม่ เช่น บ้านที่มีผู้พิการ 2 คนแต่มีผู้ดูแล คนเดืยวกัน เป็นต้น

 

ขอบคุณ พมจ. / จส-100

ติดต่อเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สินเชื่อคนพิการเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพ ไม่เกิน 60,000 บาท

กรมส่งเสริมแลละพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการปล่อยสินเชื่อคนพิการให้กู้เพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพสามารถยื่นขอได้ทั้งแบบคนเดียว และแบบกลุ่ม