ลงทะเบียนรับสิทธิลดค่าไฟฟ้า 230 บาท บัตรคนจน

วิธีลงทะเบียนขอส่วนลดค่าไฟฟ้า

ในเดือนนี้ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะยังคงได้รับสิทธิ์ส่วนลดค่าไฟฟ้า 230 บาท ต่อไปอีก 1 ปี โดยเริ่มวันที่ 1 ต.ค. 63 ถึง 31 กันยายน 64

ผู้มีสิทธิ์รับส่วนลดค่าไฟฟ้า

วิธีการขอรับสิทธิ์ส่วนลดค่าไฟฟ้า

 1. ประชาชนต้องกดรับสิทธิ์ด้วยตัวเอง
  -การไฟฟ้านครหลวง
  https://bit.ly/3dgEjqz
  -การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
  https://bit.ly/34ECAHS
 2. ต้องชำระค่าบิลไฟฟ้าไปก่อน
 3. เงินจะถูกคืนมาในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกวันที่ 18
 4. โดยจะให้เป็นวงเงิน E-money ซึ่งสามารถกดเป็นเงินสดได้ (ATM)

เงื่อนไขการใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 1.  ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องเป็นผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับสิทธิ 1 สิทธิต่อครัวเรือนต่อบิลเดือน และต่อหนึ่งหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าเท่านั้น
 2. ผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าประจำเดือน ตามที่ระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้าแต่ไม่เกิน 230.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อครัวเรือนต่อบิลเดือน กรณีที่ค่าไฟฟ้าเกิน 230.-บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จะไม่ได้สิทธิจากมาตรการนี้
 3. ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องชำระเงินค่าไฟฟ้าเต็มจำนวนตามที่ระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้า และกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินคืนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ต่อไป
 4. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับสิทธิไฟฟ้าฟรีไม่เกิน 50 หน่วยในเดือนใด จะไม่ได้รับสิทธิตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนนั้น
 5. ผู้มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และต้องการใช้สิทธิในการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ต้องลงทะเบียนผ่านช่องทางที่ กฟภ. กำหนด และให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน
 6. เริ่มตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือน ต.ค. 2562 – 31 ก.ย. 2564

กดลงทะเบียน

ลงทะเบียนกับการไฟฟ้านครหลวง

 

ติดต่อ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สำนักงานใหญ่ 200 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพ 10900   |   โทร : 02-589-0100 ถึง 1 |  Call center : 1129

ติดต่อ การไฟฟ้านครหลวง
การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ อาคารวัฒนวิภาส เลขที่ 1192 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 1130

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เงินค่าไฟบัตรสวัสดิการไม่เข้า สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสูงสุด 315 บาท

วิธีแก้ไขเงินค่าไฟบัตรสวัสดิการไม่เข้าเมื่อลงทะเบียนรับสิทธิเงินคืนค่าไฟฟ้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว แต่เงินค่าไฟฟ้าไม่ได้ทำอย่างไรดี

14 ล้านคนที่ถือบัตรคนจนได้รับเงินเยียวยาเราชนะทุกคน

ยืนยันจาก ครม.คลังว่า 14 ล้านคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงินเยียวยาเราชนะทุกคนเพราะตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่จะช่วยเหลืออยู่แล้ว