Major เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ปิดชั่วคราวอีก 1 เดือน

• 1:37 น.

1 พฤษภาคม 2563

โรงภาพยนตร์ในเครือ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ประกาศปิดชั่วคราวทุกสาขาอีก 1 เดือน (1 -31 พฤษภาคม 63) ทั้งนี้เนื่องมาจากรัฐบาลได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตทั่วประเทศ

พร้อมกับทาง โรงภาพยนต์ SF cinema ก็ประกาศปิดให้บริการชั่วคราวเพิ่มอีก 1 เดือนเช่นกัน

 

สอบถามเพิ่มเติม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวใหม่ ล่าสุด