กรุงไทยโอนแน่ พรุ่งนี้ 1 แสนคน ตี3 รับเป็นหมื่น

ยื้นขอทบทวนสิทธิ์
ยื้นขอทบทวนสิทธิ์

มาตรการดูแลและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)

เมื่อประเทศไทยเข้าสู่การตรวจพบว่ามีผู้ติดเชื้อทำให้ทางการไทยโดยนายกประกาภาวะฉุกเฉินโดยมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการออกคำสั่งมาตราการพิเศษเพื่อดูแลประชาชนในแต่ละจังหวัด

ทำให้มีการปิดร้าน ปิดห้าง ปิดสถานบริการหลายๆแห่งทำให้ผู้ใช้แรงงานพนักงาน พ่อค้าแม่ขาย อาชีพอื่นๆก็ได้รับผลกระทบไปด้วย

รัฐบาลจึงมีมาตราการแจกเงินช่วยเหลือเบื้องต้นในการดำรงชีวิต 5 พันบาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน

โดยพิจารณาองค์ประกอบหลายๆส่วนดังนี้

ประชากรประเทศไทย 66 ล้านคน

 • อายุ 15 ปีลงมา – 11 ล้านคน
 • อายุ 15-59ปี – 44 ล้านคน
  -กลุ่มมีงานทำ 38 ล้านคน
  -กลุ่มไม่ทำงาน / ว่างงาน / เรียนหนังสือ 6 ล้านคน
 • อายุ 60 ปีขึ้นไป – 11 ล้านคน

โดยกลุ่มที่ทางรัฐบาลจะช่วยเหลือในโครงการเราไม่ทิ้งกัน คือ ช่วงอายุ 15-59 ปี  อยู่ในกลุ่มมีงานทำแต่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้

โดยกลุ่มที่ว่านี้ประกอบด้วยแรงงานทั้งหมด 38 ล้านคน

 • 17 ล้านคน
  – เกษตรกร
 • 11 ล้านคน
  – แรงงานในระบบประกันสังคม มาตรา 33
 • 5 ล้านคน  (เราไม่ทิ้งกัน)
  – แรงงานในระบบประกันสังคม มาตรา 39,40
 • 3 ล้านคน  (เราไม่ทิ้งกัน)
  – อาชีพอิสระ
  -รับจ้าง
  -ลูกจ้าง
  -ค้าขาย
  -ธุรกิจส่วนตัว
 • 2 ล้านคน – ข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ

อาชีพที่จะได้รับเงินช่วยเหลือ 5 พันบาท  3 เดือน ในโครงการเราไม่ทิ้งกัน (www.เราไม่ทิ้งกัน.com)

 • รับจ้างทั่วไป
 • ค้าขาย
 • ค้าขายออนไลน์
 • มีนายจ้าง
 • ขับรถรับจ้าง
 • ขายลอตเตอรี่
 • มัคคุเทศก์
 • อาชีพอิสระอื่นๆ

โดยยอดผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น 28,849,725 ล้านคน (22 เมษายน 63 : 24:00น.)

ครม. อนุมัติงบประมาณช่วยเหลือโดยเดือนแรก จะสามารถจ่ายเงินได้ ส่วนเดือนที่ 2 และ 3 จะใช้เงินจาก พรบ.กู้เงิน คาดมีเพียงพอสำหรับโครงการนี้

 • เริ่มโครงการ ตั้งไว้ 9 ล้านคน เงินช่วยเหลือ 1.35 แสนล้านบาท
 • 22 เมษายน เพิ่มเป็น 14 ล้านคน เงินช่วยเหลือ 2.1 แสนล้านบาท
 • 28 เมษายน เพิ่มเป็น 16 ล้านคน เงินช่วยเหลือ 2.4 แสนล้านบาท

รอบโอนเงิน #เราไม่ทิ้งกัน

 • 8 เมษายน – รับโอน 2.8 แสนราย
 • 9 เมษายน – รับโอน 7.53 แสนราย
 • 10 เมษายน – รับโอน 6.44 แสนราย
 • 13 เมษายน – รับโอน 3 แสนคน
 • 14 เมษายน รับโอน 3 แสนคน
 • 15-17 เมษายน ผู้ได้รับสิทธิ 8 แสนคน
 • 20-21 เมษายน ผู้ได้รับสิทธิ 9 แสนคน
 • 24 เมษายน ผู้ได้รับสิทธิ 7 แสนคน
 • 27 เมษายน ผู้ได้รับสิทธิ 7 แสนคน
 • 28 เมษายน ผู้ได้รับสิทธิ 8 แสนคน
 • 29 เมษายน ผู้ได้รับสิทธิ 1.1 ล้านคน
 • 30 เมษายน ผู้ได้รับสิทธิ 4.8 แสนคน
 • 1 พฤษภาคม ผู้ได้รับสิทธิ 1 แสนคน
  (ธนาคารกรุงไทย)
 • 4 พฤษภาคม ผู้ได้รับสิทธิ 1 แสนคน
  (ธนาคารกรุงไทย)
 • 5,7-8 พฤษภาคม  ผู้ได้รับสิทธิ 2.4 ล้านคน

คลังยืนยันอนุมัติแล้วเสร็จทัน 8 พฤษภาคม พร้อมกับทยอยโอนเงินให้ครบเสร็จสิ้นไม่เกินกลางเดือนแน่นอน

วันหยุดธนาคาร 2563
วันหยุดธนาคาร 2563

โดยจะมีการเว้นวันในการโอนเพราะตรงกับวันหยุดธนาคาร

 • 1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ
 • 4 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล
 • 6 พฤษภาคม วันวิสาขบูชา

รอบโอนของธนาคาร (โดยประมาณ)

 • 1:11 น. : ธนาคาร กสิกร
 • 1:20 น. : ธนาคาร ธกส.
 • 1:50 น. : ธนาคาร ออมสิน
 • 2:19 น. : ธนาคาร ไทยพาณิชย์
 • 3:01 น. : ธนาคาร กรุงเทพ
 • 3:11 น. : ธนาคาร กรุงไทย
 • 3:40 น. : ธนาคาร กรุงศรี
 • 3:43 น. : ธนาคาร ทหารไทย, ธนชาต
 • ธนาคารอื่นๆ ไม่ทราบเวลาที่แน่ชัด

สำหรับเดือนที่ 2 และ 3 จะได้รับเงินตรงกับวันที่ ที่ได้รับในเดือนแรก เช่น เดือนแรกได้วันที่ 9 เมษายน เดือนต่อมา และเดือนสุดท้ายจะได้รับวันที่ 9 เช่นกัน

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : www.เราไม่ทิ้งกัน.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เราชนะ กดเงินสดไม่ได้ ครม.แจ้งต้องใช้ผ่านระบบรูดซื้อสินค้าเท่านั้น

เราชนะ เป็นการให้สิทธิ ไม่ใช่ให้เป็นเงินสดกดและโอนเงินไม่ได้เพื่อให้เกิดเป็นภาวะเศรษฐกิจหมุนเวียนในระบบ ให้สิทธิทุกๆอาทิตย์