กลุ่มเปราะบาง เงินเข้าแล้ว (เด็ก ผู้พิการ ผู้สูงอายุ)

กลุ่มเปราะบาง เงินเข้าแล้ว

เช้านี้ กรมบัญชีกลางได้โอนเงินให้กลุ่มเปราะบางเรีบบร้อยแล้ว

👍 เพิ่มเงินให้ผู้พิการ 200 บาท ในบัตรคนจน

👍 ใครเดือดร้อนจริงๆ โทรหา พม. 

👍บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ยืนยัน 500 บาาทได้ทุกคนแล้ว

เวลาเงินเข้าโดยประมาณ

กลุ่มเปราะบาง เด็ก ผู้พิการ ผู้สูงอายุ

เวลาอาจจะไม่แน่นอนตามที่แจ้งต้องขออภัย


1.กลุ่มเด็ก 1.8 ล้านคน

เด็กที่ได้รับในเดือนนี้จะมีกลุ่มที่ได้ย้อนหลังถึงเดือนที่สมัคร และมีอีกกลุ่มที่ได้ตั้งแต่ลูกเกิด

2.กลุ่มผู้พิการ 1.3 แสนคน

จะได้รับสิทธิ์ปกติโดยโอนเข้าธนาคาร และเงินอีก 200 บาทสามารถนำบัตรสวัสดิการไปกดเป็นเงินสดได้ที่ตู้ ATM

-ผู้พิการมีบัตรสวัสดิการจะได้ 1,000 บาท

-ผู้พิการแต่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี จะได้รับ 1,000 บาท

สำหรับท่านไหนที่ไม่ได้อยู่ใน 2 กลุ่มที่แจ้งไปถือว่าหมดสิทธิ์

*วงเงินที่เพิ่มให้ 200 บาท จะเข้าไปในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เมนู E-Money สามารถกดเงินสด หรือรูดซื้อสินค้าที่ร้านได้

3.กลุ่มผู้สูงอายุ 4.1 ล้านคน

กลุ่มผู้สูงอายุจะได้รับเบี้ยยังชีพตามขั้นบันไดจาก 600 บาท จนถึง 1,000บาท

 

สำหรับท่านที่ไม่ได้รับสิทธิ์สามารถติดต่อได้ที่

กรณีที่ท่านกรอกเลขบัตรประชาชนแล้วแต่ยังคงไม่ได้รับสิทธิท่านสามารถ ร้องเรียน หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ตรวจสอบสิทธิกลุ่มเปราะบาง ได้ที่

ส่วนภูมิภาค สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.)

กรุงเทพฯ

 • สิทธิจากเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
  ติดต่อที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ศดร.) เลขที่ 618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  โทร.0 2651 6534, 0 2651 6902, 0 2651 6920 หรือ 0 2255 5850-7 ต่อ 121, 122, 123, 133, 147, 152, 231
 • สิทธิจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
  ติดต่อที่กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น 20 โซน B เลขที่ 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  โทร. 0 2642 4336-9
 • สิทธิจากเบี้ยความพิการ
  ติดต่อที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เลขที่ 255 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  ติดต่อ 1479 หรือ โทร. 0 2354 3388 ต่อ 311 หรือ 313
 •  ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สินเชื่อคนพิการเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพ ไม่เกิน 60,000 บาท

กรมส่งเสริมแลละพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการปล่อยสินเชื่อคนพิการให้กู้เพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพสามารถยื่นขอได้ทั้งแบบคนเดียว และแบบกลุ่ม