เพิ่มเงินเดือนให้ อสม. จาก 1พัน เป็น 1,500บาท

เพิ่มเงินให้ อสม
เพิ่มเงินให้ อสม

สรุปจากข่าวผู้จัดการนะครับ

อนุทิน ไฟเขียวเพิ่มค่าตอบแทน 500 บาทให้ อสม และมอบงบ ให้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล

 • เพิ่มเงินให้ อสม. 500฿
 • ให้งบ 2 แสน / 1 รพ. สต.

จากที่นายอนุทินเผยว่า มีงบประมาณ 45,000 ล้านบาทที่ทางรัฐจะใช้ในการบริหาร 2 โครงการนี้โดยจะใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนให้มากที่สุด

 1. โครงการเพิ่มค่าตอบแทนให้ อสม.
  จาก ปกติ อสม. จะได้รับเงินเดือนที่ 1,000 บาท พร้อมปรับขึ้นอีก 500 บาท เป็น 1,500 บาท/เดือนให้ ตั้งแต่ มีนาคม 2563 – กันยายน 2564 (คาดจะทบให้ในเดือน มีนาคม-พฤษภาคม 2563)
 2. โครงการเพิ่มศักยภาพให้ รพ. สต.
  อัดงบให้ 200,000 บาท / รพ. สต. เพื่อให้ไปซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ เพราะจะต้องทำงานร่วมกับ อสม. ในการให้บริการประชาชนในพื้นที่

ข้อมูลเพิ่มเติม

อสม.  คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

 • ก่อตั้งเมื่อ 2520
 • ถูกคัดเลือกจากคนในหมู่บ้าน
 • ปี2520-2552 ไม่ได้รับเงินตอบแทน
 • อดีตนายก อภิสิทธิ์ เริ่มจ่ายค่าตอบแทน 600 บาท/เดือน
 • นายกประยุทธ์ เพิ่มเป็น 1,000 บาท/เดือน
 • การได้ค่าตอบแทนทั้ง 2 ครั้งที่ผ่านมาไม่ได้รับการร้องจาก อสม.

 

ขอบคุณข่าวจาก
ขอบคุณข่าวจาก ผู้จัดการ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง