โอนเงินค่าป่วยการ อสม. อสส. เดือนตุลาคม แล้ว

ค่าป่วยการ อสม. ตุลาคม

สำหรับเงินค่าป่วยการ หรือเงินเดือนของ อสม ในเดือนตุลาคมนี้ กรมบัญชีกลางโอนให้แล้ว 1,000 บาท โดยอาศัยประกาศ ด่วนที่สุด(ตามเอกสารแนบ)

ตารางการจ่ายเงินเดือน อสม

  • ค่าป่วยการ อสม ส.ค. จ่าย 10 ก.ย. (เปลี่ยนจาก 15 ก.ย.)
  • ค่าป่วยการ อสม ก.ย. จ่าย 21 ก.ย. (เปลี่ยนจาก 15 ต.ค.)

สำหรับในเดือนตุลาคมนี้ จึงไม่มีวันโอนเงินให้กับสมาชิก อสม. เพราะได้จ่ายไปแล้วเมื่อ 21 ก.ย.

สำหรับปฏิทินการจ่ายเงิน รอบ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอประกาศอย่างเป็นทางการในเดือน ต.ค. นี้

ตรวจสอบผู้มีสิทธิ์ http://www.thaiphc.net

ตารางจ่ายเงินเดือน อสม ประจำปี 2563

ตารางจ่ายเงินเดือน อสม ประจำปี 2563
ประวัติแบบย่อๆ ของ อสม

  • ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2520
  • โดยตลอดระยะเวลา พ.ศ. 2520 – 2552 ไม่ได้รับค่าจ้างทำด้วยใจอาสาสมัคร
  • ต่อมามีนโยบายหาเสียงของพรรคการเมือง จึงทำให้มีการพลักดันนโยบายให้ค่าป่วยการเกิดขึ้น (เงินเดือน อสม)
  • อดีตนายก อภิสิทธิ์ เริ่มจ่ายที่ 600 บาท/เดือน
  • นายกประยุทธิ์ เพิ่มเป็น 1,000 บาท/เดือน (ประกาศเพิ่มก่อนวันเลือกตั้งเพียง 2 วัน)

โปรดสังเกตุ

มีหลายพรรคการเมืองที่พยายามหาฐานเสียงของตัวเองจากสมาชิก อสม. นี้โดยได้ทำนโยบายเพิ่มเบี้ยค่าป่วยการให้ดังนี้

  1. พรรคประชาธิปัตย์ เสนอ 1,200 บาท/เดือน
  2. พรรคภูมิใจไทย เสนอ 2,500 บาท/เดือน
  3. พรรคพลังประชารัฐ เสนอ 5,000 บาท/เดือน

และตลอดระยะเวลา จะ 2 ปีที่ผ่านมา ค่าป่วยการยังคงเท่าเดิมคือ ได้รับ 1,000 บาท ต้องติดตามต่อไปว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ในอนาคต

ข่าวที่เกี่ยวข้อง