เพิ่มเบี้ยผู้พิการจาก 8ร้อย เป็น 1พัน ครม อนุมัติแล้ว

เพิ่มเบี้ยยังชีพให้ผู้พิการ
เพิ่มเบี้ยยังชีพให้ผู้พิการ

อย่าลืม ผู้พิการรับรอบแรก ตุลาคม 63

ข่าวจากไทยพีบีเอส

เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะค้าครองชีพในปัจจุบัน และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด

 • คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นำเรื่องนี้เสนอต่อท่านนายก
 • นายก และ ครม.เห็นชอบ
 • พร้อมจ่าย รอบตุลาคม 2563
 • คนพิการมีประมาณ 2,000,000 คน
 • คนพิการอาศัยอยู่ชนบทเป็นส่วนใหญ่

แบ่งเกณฑ์กลุ่มที่จะได้รับเงินเพิ่มดังนี้

 1. ผู้ถือบัตรคนพิการ อายุไม่เกิน 18 ปี ประมาณ 1.2 แสนคน จาก 800บาท เพิ่มเป็น 1,000 บาท
 2. ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน)ที่มีบัตรผู้พิการ (คือถือบัตรคนจน+บัตรผู้พิการ) และมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาท/ปี ประมาณ 1 ล้านคน

เบื้องต้นกำหนดวันจ่ายคือ พฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 (วันยังไม่แน่ชัด)

เพิ่มเติม

ทางรัฐเขาได้มอบสิทธิให้คนพิการที่พิเศษ(โดยไม่ถือว่าซ้ำซ้อน)ให้ดังนี้

 • เบี้ยความพิการ 800 บาท
 • เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
  -60 – 69 ปี ได้รับ 600 บาท
  -70 – 79 ปี ได้รับ 700 บาท
  -80 – 90 ปี ได้รับ 800 บาท
  -90 ปีขึ้นไป ได้รับ 1,000 บาท
 • เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 500 บาท

ยกตัวอย่าง ท่านอายุ 72 ปี ท่านจะได้รับสิทธิ ความพิการ 600 + เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 700 รวมเป็น 1,000 บาท/เดือน เป็นต้น

สามารถลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบสิทธิ ได้ที่ https://govwelfare.cgd.go.th/

สิทธิคนพิการ
สิทธิคนพิการ

ผู้พิการสามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิได้ที่ เทศบาล/ อบต. ที่ท่านอาศัยอยู่

สามารถเขียนเอกสารคำร้อง ได้ที่กองสวัสดิการประจำตำบล/ เทศบาล

เอกสารประกอบ

 1. บัตรประชาชน
 2. ทะเบียนบ้าน
 3. สมุดบัญชี ธนาคารรัฐ (กรุงไทย ธกส หรือ ออมสิน)
 4. บัตรคนพิการ (สำคัญ)
 5. หนังสือมอบอำนาจ (มอบอำนาจให้ดำเนินการแทนผู้พิการได้ )

 

ขอบคุณทุกๆท่านที่อ่านจนจบ

เนื้อข่าวจาก
ThaiPBS / ไทยโพสต์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สินเชื่อคนพิการเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพ ไม่เกิน 60,000 บาท

กรมส่งเสริมแลละพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการปล่อยสินเชื่อคนพิการให้กู้เพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพสามารถยื่นขอได้ทั้งแบบคนเดียว และแบบกลุ่ม