ครม. พร้อมจ่ายประกันรายได้ผู้ปลูกข้าว ตันละ 15,000 บาท

ครม. พร้อมจ่ายประกันรายได้ผู้ปลูกข้าว ตันละ 15,000 บาท

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563

ที่ประชุม ครม. ณ. จังหวัดภูเก็ต รองนายก จุรินทธ์ ลักษณวิศิษฏ์ ได้เปิดเผยว่า ครม. ได้อนุมัติโครงการช่วยเหลือชาวนาแล้ว

ที่ประชุมได้อนุมัติ 2 โครงการ

  1. โครงการประกันรายได้ ปี 2563 /64
  2. โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกร
โครงการประกันรายได้สำหรับผู้ปลูกข้าว
โครงการประกันรายได้สำหรับผู้ปลูกข้าว

1.โครงการประกันรายได้ ปี 2563 /64

  1. ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาประกัน 15,000 บาท จำกัดไม่เกิน 14 ตัน/ครัวเรือน
  2. ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ (ข้าวหอมจังหวัด) ราคาประกัน 14,000 บาท จำกัดไม่เกิน 16 ตัน/ครัวเรือน
  3. ข้าวเปลอกเหนียว ราคาประกัน 12,000 บาท จำกัดไม่เกิน 16 ตัน/ครัวเรือน
  4. ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคาประกัน 11,000 บาท จำกัดไม่เกิน 25 ตัน/ครัวเรือน
  5. ข้าวเปลือกเจ้า ราคาประกัน 10,000 บาท จำกัดไม่เกิน 30 ตัน/ครัวเรือน

*โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 8 เดือน คือ ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ทั้งนี้ กรณีเกษตรกรเพราะปลูกข้าวมากกว่า 1 ชนิด จะได้สิทธิไม่เกินจำนวนขั้นสูงของข้าวแต่ละชนิด

ตารางพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิ
ตารางพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิ

2.โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกร

โครงการนี้จะเริ่มในเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 โดย “ยังไม่กำหนดวันจ่ายเงิน

ข้อมูลเบื้องต้น

ยื่นเสนอ : ไร่ละ 1,000 บาท/ครอบครัว ไม่เกิน 20 ไร่
รม. อนุมัติ : ไร่ละ 500 บาท/ครอบครัว ไม่เกิน 20 ไร่

ให้สำหรับผู้ที่ขึ้นทะเบียนปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64 ในรอบแรก ในช่วงต่อๆไป จะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมยื่นเสนอ ครม. เพื่อของบประมาณอุดหนุนเพิ่มต่อไป

ท่านสามารถตรวจสอบความเป็นเกษตรกรได้ที่เว็บไซต์ https://bit.ly/2TLAeC3 (ยังไม่อับเดตข้อมูล โปรดรอ)

ตรวจสอบสถานะเกษตรกร 2563
ตรวจสอบสถานะเกษตรกร 2563

สอบถามเพิ่มเติมที่ https://www.moac.go.th/

ข่าวที่เกี่ยวข้อง