กลุ่มเปราะบาง รอรับก่อน 10 ก.ค. งวดเดียว 3 พันบาท

กลุ่มเปราะบาง
กลุ่มเปราะบาง

จากข่าวหลายๆสำนัก ขอสรุปข่าวดังนี้ครับ

กลุ่มเปราะบาง  1,000 x 3 เดือน/ราย

 • เด็ก อายุไม่เกิน 6 ขวบ มีฐานะยากจน
  มีประมาณ 1.45 ล้านคน
 • ผู้สูงอายุ อายุ 60 ปีขึ้นไป
  มีประมาณ 9.66 ล้านคน
 • ผู้พิการ
  มีประมาณ 2 ล้านคน

เมื่อวันที่ 5 สรุปยอดตัวเลขล่าสุด ครม. ตั้งกรอบอนุมัติ 13 ล้านคน แต่เมื่อกรองออกจากคนที่เคยได้รับสิทธิ “เราไม่ทิ้งกัน”,  “เยียวยาเกษตรกร” แล้ว คงเหลือประมาณ 6.9 ล้านคนเท่านั้น

ครม. มีมติให้จ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราบาง คนละ 3,000 บาท โดยมีรอบการจ่าย

 • พฤษภาคม (จ่ายไม่ทัน)
 • มิถุนายน (ทบ มิ.ย. = 2,000 บาท)
 • กรกฏาคม (1,000 บาท)

ทั้งนี้ จากที่มีกระแสข่าวว่าจะจ่ายเงินพร้อมกับ “เงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด” เดือนล่ะ 600 บาท ในวันที่ 10 มิ.ย. นี้ แต่ทางกระทรวง พม. ได้ชีแจงว่า ไม่สามารถทำได้เพราะต้องตรวจสอบสิทธิืในหลายๆหน่วยงาน

คืบหน้าล่าสุด ขอสรุปดังนี้

 • ใครที่ได้เงินเยียวยา เราไม่ทิ้งกัน, เยียวยาเกษตรกร 5,000 x 3 เดือนจะไม่ได้รับเงินจุดนี้
 • ผู้พิการ, ผู้สูงอายุ, หรือกลุ่มเด็ก หากท่านเคยรับเงินอยู่แล้วจะมีโอกาสสูงที่จะได้รับเยียวยาก้อนนี้

อยากไรก็ตามต้องรอความชัดเจนจาก พม. และคลังในอาทิตย์หน้าอีกครั้งครับ

ข่าวจากไทยรัฐ
ข่าวจากไทยรัฐ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เราชนะ กดเงินสดไม่ได้ ครม.แจ้งต้องใช้ผ่านระบบรูดซื้อสินค้าเท่านั้น

เราชนะ เป็นการให้สิทธิ ไม่ใช่ให้เป็นเงินสดกดและโอนเงินไม่ได้เพื่อให้เกิดเป็นภาวะเศรษฐกิจหมุนเวียนในระบบ ให้สิทธิทุกๆอาทิตย์