พร้อมจ่ายกลุ่มเปราะบางงวดแรก 10 มิ.ย. นี้

จ่ายงวดแรก เยียวยาเด็ก คนแก่ ผู้พิการ
จ่ายงวดแรก เยียวยาเด็ก คนแก่ ผู้พิการ

จากข่าวกรุงเทพธุรกิจขอสรุปดังนี้ครับ

โครงการเก็บตกช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบาง ประกอบด้วย เด็ก คนแก่ ผู้พิการ

  • สำหรับคนที่ได้รับ “เงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด” เดือนละ 600 บาท
  • รัฐจะช่วย 3,000 บาท คือช่วยเดือน พ.ค., มิ.ย.และ ก.ค. แต่เดือน พ.ค.โอนเงินให้ไม่ทันจึงทบยอดไปเดือน มิ.ย. 2,000 บาท และเดือน ก.ค. 1,000 บาท
    -มิ.ย. 600 บาท + 2,000 บาท รวม 2,600 บาท
    -ก.ค. 600 บาท + 1,000 บาท รวม 1,600 บาท
  • โอนให้ตามรอบ เดือน มิ.ย. ตรงกับวันที่ 10 มิ.ย. / ก.ค. ตรงกับวันที่ 10 ก.ค.

หลังจากนั้นจะกลับมารับเงิน 600 บาทตามปกติ

เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

กรมกิจการเด็กและเยาวชน call center 02 255 5850-7 ต่อ 121, 122, 123, 124, 147 และ 02 651 6920

อ้างอิงข่าวจาก : กรุงเทพธุรกิจ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สินเชื่อคนพิการเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพ ไม่เกิน 60,000 บาท

กรมส่งเสริมแลละพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการปล่อยสินเชื่อคนพิการให้กู้เพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพสามารถยื่นขอได้ทั้งแบบคนเดียว และแบบกลุ่ม