ตารางโอนเงินเราชนะรอบใหม่ 2000 บาท โอนงวดแรก 21 พ.ค.นี้

กลุ่มผู้ได้รับสิทธิเราชนะจะได้รับเงินเยียวยาคนละ 2000 บาท โดยจะแบ่งจ่ายเป็น 2 งวด และขยายระยะเวลาหมดเขตจากวันที่ 31 พ.ค. 64 ออกไปเป็น 30 มิ.ย. 64

ตารางโอนเงินเราชนะ

1. เราชนะกลุ่มแอปเป๋าตัง

สำหรับผู้ได้รับสิทธิในโครงการเราชนะและเคยใช้สิทธิ์ในแอปเป๋าตังท่านจะได้รับเงินเพิ่มอีก 2 งวด ดังนี้

  • งวดที่ 1 วันที่ 20 พ.ค. 64
  • งวดที่ 2 วันที่ 27 พ.ค. 64

สามารถรวมกับเงินเราชนะงวดเดิมที่คงเหลือจากยอด 7000 บาทได้

เราชนะรอบ2 โอนเงินให้งวดแรก 1 พันบาท
โครงการเราชนะ มาตรการเยียวยาประชาชน

2. เราชนะกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ท่านจะได้รับเงิน 2 งวด ดังนี้

  • งวดที่ 1 วันที่ 21 พ.ค. 64
  • งวดที่ 2 วันที่ 28พ.ค. 64

👍 เพิ่มเงินเราชนะเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก 2000 บาท

👍 วิธีดาวน์โหลดแอปเป๋าตังเวอร์ชั่นล่าสุด

👍 วิธีขอเงินสงเคราะห์คนพิการไม่เกินปีละ 9,000 บาท

3. เราชนะกลุ่มใช้สิทธิผ่านบัตรประจำตัวประชาชน

ท่านจะได้รับเงิน 2 งวด ดังนี้

  • งวดที่ 1 วันที่ 21 พ.ค. 64
  • งวดที่ 2 วันที่ 28 พ.ค. 64
ยืนยันวันจ่ายเงินเราชนะงวดแรก 21 พ.ค.นี้
อนุวัติยืนยันวันจ่ายเงินโครงการเราชนะรอบใหม่

ตารางโอนเงินม.33เรารักกัน

มาตรการเยียวยาผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมจากสำนักงานประกันสังคม ม.33เรารักกัน พร้อมโอนเงินให้ผู้ได้รับสิทธิ์ดังนี้

1.กลุ่มใช้จ่ายผ่านแอปเป๋าตัง

ท่านจะได้รับเงิน 2 งวด ดังนี้

  • งวดที่ 1 วันที่ 21 พ.ค. 64
  • งวดที่ 2 วันที่ 28 พ.ค. 64

2.กลุ่มใช้สิทธิม.33เรารักกันผ่านบัตรประชาชน

ท่านจะได้รับเงิน 2 งวด ดังนี้

  • งวดที่ 1 วันที่ 21 พ.ค. 64
  • งวดที่ 2 วันที่ 28 พ.ค. 64
ตารางโอนเงินเราชนะรอบ2 รับทุกกลุ่ม 2000 บาท
ตารางโอนเงินเราชนะ 2000 บาท อัปเดตทุกกลุ่มงวดแรก 21 พ.ค.นี้
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

14 ล้านคนที่ถือบัตรคนจนได้รับเงินเยียวยาเราชนะทุกคน

ยืนยันจาก ครม.คลังว่า 14 ล้านคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงินเยียวยาเราชนะทุกคนเพราะตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่จะช่วยเหลืออยู่แล้ว