รอบเงินเข้าเช้านี้ ทุกสถานะมีโอนมากกว่า 4 แสนราย

รอบเงินเข้า 20 พฤษภาคม
รอบเงินเข้า 20 พฤษภาคม

รอบนี้รับโอนมีมากกว่า 400,000 ราย เงินใครเข้าแล้ว ธนาคารไหนโอนเร็วสุดมาแชร์ข้อมูลกันครับ
บางท่านแชร์เรื่องราวกว่าจะได้รับสถานะเขียวและเงิน เช่น คุณ Somporn Rummasak Bike ได้เแชร์เรื่องของตนเลงในกลุ่มดัง

-15 เมษา ตัดสิทธเป็นเกษตรกร

-20 เมษา ยื้นทบทวนสิทธิ

-6 พ.ค. ไปยกเลิกทะเบีนเกษตรกร

-13 พ.ค. ตัดสิทธิเป็นเกษตรกร (อีกครั้ง)

-14 พ.ค. ได้รับการคืนสิทธิ

-16 พ.ค. ได้รับสิทธิเยียวยา 5 พันบาท(สถานะสีเขียว)

-20 พ.ค. ได้รับการโอนเงิน

กว่าจะได้รับเงินเยียวยา มีประวัติ
กว่าจะได้รับเงินเยียวยา มีประวัติมาให้อ่าน

รอบโอนไม่สำเร็จ

วิธีแก้ไขวิธีโอนเงินไม่สำเร็จ
วิธีแก้ไขวิธีโอนเงินไม่สำเร็จ

รอบโอนของธนาคาร (โดยประมาณ)

ใครได้รับแล้วรายงานตัวด้วยนะครับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เราชนะ กดเงินสดไม่ได้ ครม.แจ้งต้องใช้ผ่านระบบรูดซื้อสินค้าเท่านั้น

เราชนะ เป็นการให้สิทธิ ไม่ใช่ให้เป็นเงินสดกดและโอนเงินไม่ได้เพื่อให้เกิดเป็นภาวะเศรษฐกิจหมุนเวียนในระบบ ให้สิทธิทุกๆอาทิตย์