ระยอง สั่งปิด 28 โรงเรียนด่วน มีผลพรุ่งนี้เป็นต้นไป

• 3:08 น.
เทศบาลระยองสั่งปิดโรงเรียนด่วน
เทศบาลระยองสั่งปิดโรงเรียนด่วน

จากเหตุการณ์ล่าสุด ทางเทศบาลนครระยองได้ประกาศด่วน สั่งปิดการเรียนการสอนอย่างไม่มีกำหนด ในพื้นที่ใกล้เคียงกับจุดเสี่ยง

 1. รร.สาธิตเทศบาลนครระยอง
 2. รร.นครระยองวิทยาคม
 3. รร.เทศบาลบ้านปากคลอง
 4. รร.เทศบาลวัดปากน้ำ
 5. รร.วัดโขดทิมธาราม
 6. รร.เทศบาลวัดลุ่ม
 7. ศูนย์เด็กเล็กวัดเนินพระ
 8. ศูนย์เด็กเล็กวัดป่าประดู่

โดยทั้ง 8 โรงเรียนนี้จะเริ่มปิดพรุ่งนี้เป็นต้นไปหรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ต่อมาสถานศีกษาในบริเวณใกล้เคียงที่ไม่ได้สังกัดเทศบาลต่างก็ทยอยออกมาประกาศปิดการเรียนการสอนเช่นเดี่ยวกัน

 1. รร.มัธยมตากสิน (พรุ่งนี้ – 17 ก.ค.)
 2. อาชีวะตากสิน (พรุ่งนี้ – 17 ก.ค.)
 3. รร.อนุบาล-ประถม ตากสิน (พรุ่งนี้ – 18 ก.ค.)
 4. เทคนิคระยอง (พรุ่งนี้ – 2 สิงหาคม)
 5. รร.กวงฮั้ว (พรุ่งนี้ – 17 ก.ค.)
 6. รร.เซนต์โยเซฟระยอง (พรุ่งนี้ – 20 ก.ค.)
 7. รร.มาบตาพุดพันพิทยาคาร (พรุ่งนี้ – 17 ก.ค.)
 8. รร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง (พรุ่งนี้ – 17 ก.ค.)
 9. รร.ระยองวิทยาคม (พรุ่งนี้ – 17 ก.ค.)
 10. รร.อนันต์ศีกษา (พรุ่งนี้ – 17 ก.ค.)
 11. รร.วัดป่าประดู่ (พรุ่งนี้ – 17 ก.ค.)
 12. รร.วุฒินันท์ (พรุ่งนี้ – 17 ก.ค.)
 13. รร.รักภาษา (พรุ่งนี้ – 17 ก.ค.)
 14. รร.เทศบาลบ้านฉาง (พรุ่งนี้ – ไม่มีกำหนด)
 15. รร.อนุบาลระยอง (พรุ่งนี้ – 17 ก.ค.)
 16. รร.สองภาษาบ้านฉาง (พรุ่งนี้ – 17 ก.ค.)
 17. สารพัดช่าง (พรุ่งนี้ – 27 ก.ค.)
 18. รร.ชุมชนวัดทับมา (พรุ่งนี้ – 17 ก.ค.)
 19. รร.วัดตะพงนอก (พรุ่งนี้ – ไม่มีกำหนด)
 20. รร.บ้านมาบป่าหวาย (พรุ่งนี้ – 17 ก.ค.)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวใหม่ ล่าสุด