สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ ศรีสวัสดิ์ สินเชื่อพ่อค้าแม่ค้า 2566 วงเงินใช้จ่าย 10,000 – 100,000 บาท

บริษัทศรีสวัสดิ์ เงินสด ทันใจ ยืมเงินง่ายไม่เช็คบูโรเปิดตัวสินเชื่อใหม่ สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ ศรีสวัสดิ์ เพื่อกลุ่มกิจการร้านค้า ร้านขายของชำ หรือเรียกอีกชื่อว่า สินเชื่อร้านค้าโชห่วย ถือว่าเป็นสินเชื่อพ่อค้าแม่ค้า 2566 ที่น่าจับตามอง ไม่เช็คข้อมูลเครดิตบูโร กู้เงินด่วนได้สูงสุด 100,000 บาท

วิธีสมัครสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ บริษัทศรีสวัสดิ์ เงินสดทันใจ วงเงิน 10,000 - 100,000 บาท
วิงเงินสินเชื่อนาโนไฟแนนซศ เงินสดทันใจ ยืมเงินด่วน ร้านค้า

กู้เงินด่วนสินเชื่อนาโนศรีสวัสดิ์ใช้เอกสารอะไรบ้าง?

 1. บัตรประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. ทะเบียนพาณิชย์
 4. สมุดบัญชีธนาคาร (ชื่อตรงกับผู้กู้)

นอกจากนี้แล้วศรีสวัสดิ์มีสินเชื่อบิลค่าไฟฟ้า 5000 บาท แต่เปิดให้สมัครสินเชื่อบิลค่าไฟฟ้าได้เป็นบางจังหวัดเท่านั้น

╰➤ วิธีสมัครสินเชื่อพ่อค้าแม่ค้า ธนาคารไทยเครดิต

╰➤ วิธีสมัครสินเชื่อ up บริการยืมเงินจาก SCB ไทยพาณิชย์

ดอกเบี้ยสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ ศรีสวัสดิ์ เงินสดทันใจ 10,000 - 100,000 บาท
สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ ศรีสวัสดิ์ เงินสดทันใจ

ขั้นตอนและวิธีขอสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์กับศรีสวัสดิ์

 1. เตรียมเอกสารยื่นขอสินเชื่อนาโนศรีสวัสดิ์
 2. ค้นหาสาขาบริษัทศรีสวัสดิ์เงินสดทันใจใกล้บ้าน
 3. แจ้งเจ้าหน้าที่ว่าจะมาขอสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ หรือ สินเชื่อร้านค้าโชห่วย
 4. กรอกข้อมูลการสมัครสินเชื่อ พร้อมแนบเอกสาร
 5. รอเจ้าหน้าที่ติดต่อเพื่อทำการยื่นยันร้านค้า
 6. รอรับเงิน 10,000 – 100,000 บาท โอนเข้าบัญชีธนาคาร

ขั้นตอนที่ 1 เตรียมตัวกู้เงินศรีสวัสดิ์ สินเชื่อนาโน

ให้ท่านศึกษาเอกสารที่ต้องเตรียมยื่นกู้เงินกับบริษัทศรีสวัสดิ์เงินสดทันใจ ” สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ ศรีสวัสดิ์ ” ให้กู้ง่ายไม่ต้องเช็คข้อมูลเครดิตบูโร

กรณีที่ 1 เป็นเจ้าของร้านเอง และเป็นเจ้าของบ้าน / ตึก / ห้องแถว / อาคาร (สถานะเจ้าบ้าน)

กรณีที่ 2 เป็นเจ้าของร้าน แต่ในทะเบียนบ้านไม่ใช้สถานะเจ้าบ้าน หรือ เป็นผู้มีชื่อในทะเบียนบ้าน

*กรณีเปิดร้านมานานแล้ว พึ่งจดทะเบียนพาณิชย์ ระยะเวลาที่จดทะเบียนเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี สาขาจะเป็นผู้พิจารณา ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยหน้างานในแต่ละพื้นที่

** กรณีเปิดร้านแต่ไม่มีทะเบียนพาณิชย์ หรือ มีทะเบียนพาณิชย์ไม่เกิน 1 ปี จะไม่เข้าเงื่อนไข

*** ชื่อ – นามสกุลบัตรประชาชน ต้องตรงกับ ชื่อ – นามสกุลในทะเบียนบ้าน หากมีการเปลี่ยนชื่อต้องยื่นเอกสารด้วย

ขั้นตอนที่ 2 ค้นหาสาขาใกล้บ้าน

ให้ท่านค้าหาสาขาบริษัทศรีสวัสดิ์เงินสดทันใจ ใกล้บ้าน หรือ กดที่นี่ เพื่อค้นหาสาขาศรีสวัสดิ์ใกล้ฉัน

บริษัทศรีสวัสดิ์ เงินสดทันใจ ให้กู้สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ ศรีสวัสดิ
สมัครสินเชื่อศรีสวัสดิ์เงินสดทันใจที่ สาขาใกล้บ้าน

ขั้นตอนที่ 3 ติดต่อเจ้าหน้าที่

ให้ท่านเข้าไปสอบถามเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ ศรีสวัสดิ์ สินเชื่อร้านโชห่วย

ขั้นตอนที่ 4 กรอกข้อมูลสมัครสินเชื่อนาโนศรีสวัสดิ์ เงินสด ทันใจ

ให้ท่านกรอกใบสมัครขอสินเชื่อโชว์ห่วย สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ และยื่นเอกสารที่ท่านเตรียมมาให้เจ้าหน้าที่ด้วย

ขั้นตอนที่ 5 รอเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบร้านค้า

เมื่อท่านเข้าไปสาขาเพื่อสมัครสินเชื่อเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะนัดวันลงพื้นที่มาตรวจสอบร้านค้าของท่าน หรือ บางสาขาจะโทรมานัดอีกครั้ง ขอให้ท่านรอ เบื้องต้นไม่เกิน 5 วันทำการจะได้รับการลงมาตรวจสอบหน้าร้าน

เจ้าหน้าที่บริษัทศรีสวัสดิ์ ตรวจสอบร้านอะไรบ้าง

เมื่อเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จะมีการถ่ายรูปเพื่อประกอบการพิจารณาสินเชื่อ ขอให้ท่านเลือกวันที่ และ เวลา ที่ลูกค้าน้อยๆ เพื่อให้สะดวกต่อเจ้าหน้าที่ครับ

 1. พื้นที่ของร้านค้า (แหล่งชุมชน)
 2. บริเวณรอบร้านค้า
 3. บริเวณภายในร้านค้า

เจ้าหน้าที่สินเชื่อบริษัทศรีสวัสดิ์ จะถ่ายรูปอะไรบ้าง

 1. รูปร้านค้า
 2. รูปป้ายร้านค้า
 3. รูปเจ้าของร้าน
 4. รูปเจ้าของร้า้น คู่กับ ร้านค้า

ขั้นตอนที่ 6 รอผลการอนุมัติสินเชื่อนาโน

เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้ว ขอให้รอผลการสมัครสินเชื่อพ่อค้าแม่ค้าจากบริษัทศรีสวัสดิ์ 1 – 3 วันทำการ

หมายเหตุ : หากหัวหน้าสาขาลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบร้านค้า จะสามารถแจ้งผลการอนุมัติ วงเงินอนุมัติ และ ทำสัญญากู้ยืมเงิน ในตอนนั้นได้เลยครับ

สาขาศรีสวัสดิ์ เงินสด ทันใจ บริการสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ให้พ่อค้าแม่ค้า 2565 - 2566
หน้าสาขาบริษัทศรีสวัสดิ์ เงินสด ทันใจ ยืมง่าย ได้เร็ว

คำถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับสินเชื่อศรีสวัสดิ์ เงินสด ทันใจ

สินเชื่อศรีสวัสดิ์ดี ดีไหม?

ดีแน่นอน เป็นสินเชื่อที่ถูกกฎหมาย ดอกเบี้ยถูก ได้เงินเร็ว

ศรีสวัสดิ์มีสินเชื่อส่วนบุคคลไหม?

มี (สินเชื่อบิลค่าไฟฟ้า , สินเชื่อสมุดเกษตรกร)

สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ ศรีสวัสดิ์ เช็คบูโรไหม?

ไม่เช็ค

ยืมเงินศรีสวัสดิ์ได้ที่ไหน?

สาขาบริษัทศรีสวัสดิ์ ไม่มีกู้ผ่านไลน์ ไม่มีโอนก่อน

สินเชื่อศรีสวัสดิ์ พ่อค้าแม่ค้า 2565 - 2566 วงเงิน 10,000 - 100,000 บาท
สินเชื่อเพื่อพ่อค้าแม่ค้า ร้านโชห่วย และร้านขายของชำ

ติอต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สาขาบริษัทศรีสวัสดิ์ ทั่วประเทศ โทร 1652

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

วิธีสมัครสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน ออมสินให้กู้ 20,000 บาท ไม่มีคนค้ำ ทำสัญญาผ่าน mymo

ธนาคารออมสินเปิดให้กู้เงิน 20,000 บาท สินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน ไม่ใช้คนค้ำประกัน สมัครสินเชื่อออมสินได้ที่สาขาธนาคารออมสิน