สถานะทบทวนสิทธิ (สีส้ม) จำเป็นต้องอ่าน

สถานะ ทบทวนสิทธิ
สถานะ ทบทวนสิทธิ

ขออธิบายสถานะนี้ก่อนนะครับ เบื้องต้นคือสถานะที่จะถูกตรวจสอบ เช่นเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ หรือส่วนง่ายอื่นๆโดยเมื่อทำการตรวจสอบเสร็จแล้ว ก่อนหน้านั้น (22 เมษายน) สถานะจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว

แต่มีปัจจุบันจะได้รับ sms พร้อมกับเงินเข้าเลย (ส่วนใหญ่)

สถานะนี้จะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม (จากข่าวไทยรัฐ)

  1. เข้าคิวรอเจ้าหน้าที่พิทักษ์สิทธิเข้าไปตรวจสอบ มีประมาณ 80,000 คน
  2. เจ้าหน้าที่พิทักษ์สิทธิติดต่อไปแล้ว แต่ไม่สามารถนัดพบได้ มีจำนวนประมาณ 100,000 คน
  3. เจ้าหน้าที่พิทักษ์สิทธิติดต่อไม่ได้ เช่น ไม่อยู่ในพื้นที่จริง โทรไม่ติด เป็นต้น มีจำนวนประมาณ 80,000 คน
sms แจ้งให้ไปยื่นเอกสารที่ธนาคารกรุงไทย
sms แจ้งให้ไปยื่นเอกสารที่ธนาคารกรุงไทย

โดยกระทรวงการคลังได้ส่ง SMS ไปยังเบอร์ของผู้ขอทบทวนสิทธิให้ไปเสดงตัวที่ธนาคารกรุงไทยก่อนวันที่ 29 พฤษภาคม นี้เท่านั้น

เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำไปเสดงตน

เน้นย้ำอีกครั้ง

สถานะทบทวนสิทธิที่ได้รับ SMS ต้องนำหลักฐานไปเสดงตนที่ ธนาคารกรุงไทยก่อนวันที่ 29 พฤษภาคมนี้ หากท่านผ่านเกณฑ์ท่านจะได้รับเงิน รวมทั้งสิ้น 15,000 บาท (คาดการณ์ว่าจะได้รับโอนต้นเดือนมิถุนายน)


สถานะสีส้มนี้ยังคงตกค้างไม่ได้รับความช่วยเหลืออยู่ประมาณ 2.6 แสนราย คิดเป็น 1% จากทั้งหมดที่คงค้างอยู่

สำหรับคนที่อยู่กลุ่มที่ 1 ให้รอเปลี่ยนสถานะพร้อมรับ sms และเงินเข้าตามรอบโดยสามารถตรวจสอบได้ที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ทุกวัน ในเวลา 6:00 น. – 24:00 น.

ช่องทางติดต่อสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

 ช่องทางติดต่อธนาคารกรุงไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เราชนะ กดเงินสดไม่ได้ ครม.แจ้งต้องใช้ผ่านระบบรูดซื้อสินค้าเท่านั้น

เราชนะ เป็นการให้สิทธิ ไม่ใช่ให้เป็นเงินสดกดและโอนเงินไม่ได้เพื่อให้เกิดเป็นภาวะเศรษฐกิจหมุนเวียนในระบบ ให้สิทธิทุกๆอาทิตย์