สินเชื่อเงินด่วน

สินเชื่อ อสม 20000 บาท ธกส พร้อมปล่อยให้กู้ รายละไม่เกิน 2 หมื่น ทั้ง อสส และ อสม ที่มีบัญชีธนาคาร ธ.ก.ส.

ธกส ปล่อย สินเชื่อ อสม 20000 บาท วงเงินงบประมาณ 1,000 ล้านบาท โดยจะให้ อสม อสส ยื่นขอสินเชื่อได้ผ่าน สาขา ธนาคาร ธกส