โครงการเราชนะ

เราชนะ

4 วิธีเช็คยอดเงินเราชนะ สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถตรวจสอบยอดเงินเราชนะด้วย 4 วิธีเช็คยอดเงินเราชนะนี้ได้แล้วนะครับ ส่วนใหญ่จะโทรเช็ค

เราไม่ทิ้งกัน

เราชนะ กดเงินสดไม่ได้ ครม.แจ้งต้องใช้ผ่านระบบรูดซื้อสินค้าเท่านั้น

เราชนะ เป็นการให้สิทธิ ไม่ใช่ให้เป็นเงินสดกดและโอนเงินไม่ได้เพื่อให้เกิดเป็นภาวะเศรษฐกิจหมุนเวียนในระบบ ให้สิทธิทุกๆอาทิตย์