มหาดไทยเตรียมออกโฉนดที่ดิน 50 จังหวัด กว่าแสนแปลง

มหาดไทย ออกโฉนดที่ดิน 50 จังหวัด จำนวนกว่า 120,000 แปลง

กรมที่ดินได้ดำเนินโครงการ เดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน

ประกอบด้วย 3 โครงการ คือ

  1. โครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน และรังวัดแปลงโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เป้าหมาย 62,000 แปลง
  2. โครงการเดินสำรวจ ออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป้าหมาย 14,000 แปลง ซึ่งทั้ง 2 โครงการ อยู่ระหว่างนำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป
  3. โครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และลดความเหลื่อมล้ำให้กับประชาชนที่ยากจนทั่วประเทศ เป้าหมาย 46,000 แปลง อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

👍 เปิดให้เกษตรกรลงทะเบียนรับพันธุ์พืช

👍 เตรียมออกโฉนดที่ดินให้ประชาชน

ข่าวเก่า 👍 ครม. มีมติให้งบเดินออกโฉนดที่ดิน

แผนการออกโฉนดที่ดินให้ประชาชน
แผนการออกโฉนดที่ดินให้ประชาชน

ทั้งนี้ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย กำหนดจังหวัดที่จะทำการสำรวจรังวัดทำแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ทั้งหมด 50 จังหวัด ได้แก่

1. กระบี่ 2. กาญจนบุรี 3. กาฬสินธุ์ 4. กำแพงเพชร 5. ขอนแก่น 6. จันทบุรี 7. ชลบุรี 8. ชัยภูมิ 9. เชียงราย 10. เชียงใหม่ 11. ตรัง 12. ตาก 13. ตราด 14. นครพนม 15. นครราชสีมา 16. นครศรีธรรมราช 17. นราธิวาส 18. น่าน 19. บึงกาฬ 20. บุรีรัมย์ 21. ประจวบคีรีขันธ์ 22. ปัตตานี 23. พะเยา 24. พังงา 25. พัทลุง 26. พิษณุโลก 27. เพชรบุรี 28. แพร่ 29. มหาสารคาม 30. มุกดาหาร 31. ยะลา 32. ยโสธร 33. ระยอง 34. ราชบุรี 35. ร้อยเอ็ด 36. ลำปาง 37. ลำพูน 38. ศรีสะเกษ 39. สกลนคร 40. สตูล 41. สระบุรี 42. สงขลา 43. สุโขทัย 44. สุราษฎร์ธานี 45. สุรินทร์ 46. หนองคาย 47. อุดรธานี 48. อุตรดิตถ์ 49. อุบลราชธานี และ 50. อำนาจเจริญ จำนวน 122,000 แปลง

สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติม

ได้ที่ www.dol.go.th หรือ โทร. 02 1415555

ข่าวที่เกี่ยวข้อง