50 จังหวัดเตรียมออกโฉนดที่ดินให้เกษตรกร 122,400 แปลง

สรุปข่าวจาก กรุงเทพธุรกิจ

23 ก.ย. 63 : มีการลงนามเรื่อง กำหนดจังหวัดที่จะทำการสำรวจรังวัดทำแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามมาตรา 58 วรรคแรกของพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2528 รวม 50 จังหวัด

คุณสมบัติผู้จะได้รับสิทธิ์เบื้องต้น

แผนการดำเนินการ

โดยเป็นนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน แบ่งการทำงานออก ดังนี้

1.โครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงใน 3จังหวัดชายแดนใต้ บริเวณพื้นที่นอกเขตอุทยานแห่งชาติบูโด – สุไหงปาดี

2.โครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ด้วยระบบเทคโนโลยีการรังวัดระบบดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้นจำนวน 122,400 แปลง โดยดำเนินการสำรวจรังวัดในพื้นที่ 50 จังหวัด

 1. กระบี่
 2. กาญจนบุรี
 3. กาฬสินธุ์
 4. กำแพงเพชร
 5. ขอนแก่น
 6. จันทบุรี
 7. ชลบุรี
 8. ชัยภูมิ
 9. เชียงราย
 10. เชียงใหม่
 11. ตรัง
 12. ตาก
 13. ตราด
 14. นครพนม
 15. นครราชสีมา
 16. นครศรีธรรมราช
 17. นราธิวาส
 18. น่าน
 19. บึงกาฬ
 20. บุรีรัมย์
 21. ประจวบคีรีขันธ์
 22. ปัตตานี
 23. พะเยา
 24. พังงา
 25. พัทลุง
 26. พิษณุโลก
 27. เพชรบุรี
 28. แพร่
 29. มหาสารคาม
 30. มุกดาหาร
 31. ยะลา
 32. ยโสธร
 33. ระยอง
 34. ราชบุรี
 35. ร้อยเอ็ด
 36. ลำปาง
 37. ลำพูน
 38. ศรีสะเกษ
 39. สกลนคร
 40. สตูล
 41. สระบุรี
 42. สงขลา
 43. สุโขทัย
 44. สุราษฎร์ธานี
 45. สุรินทร์
 46. หนองคาย
 47. อุดรธานี
 48. อุตรดิตถ์
 49. อุบลราชธานี
 50. อำนาจเจริญ

*ไม่รวมท้องที่ ที่ทางราชการได้ยกให้เป็นเขตป่าไม้

สำหรับการเดินสำรวจนี้ ประชาชนเจ้าของที่ดินต้องมานำชี้เพื่อเสดงสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของที่ดินด้วย ทั้งนี้เพื่อลดค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนในการรังวัดที่ดิน และลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างพื้นที่ใกล้เคียงด้วย

 

หากมีความคืบหน้าแอดมินจะรีบมารายงานครับ

 

ขอบคุณแหล่งข่าว : กรุงเทพธุรกิจ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง