ยื่นขอทบทวนสิทธิ โครงการเราไม่ทิ้งกัน

ยื้นขอทบทวนสิทธิ์
ยื้นขอทบทวนสิทธิ์

สำหรับท่านที่มีปัญแจ้งว่า โอนเงินไม่สำเร็จ อาจเป็นเพราะ หลายๆเหตุผล แต่วันนี้มีวิธีแก้ไข

ปัญหาโอนเงินไม่สำเร็จเพราะชื่อไม่ตรงกับที่ลงทเะบียนไว้
ปัญหาโอนเงินไม่สำเร็จเพราะชื่อไม่ตรงกับที่ลงทเะบียนไว้

อย่าลืมต้องลงทะเบียนด้วยพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน ท่านถึงจะได้รับเงินเร็ว

วิธีแก้ไขคือ ท่านต้องยื้นขอทบทวนสิทธิ รายละเอียดดังนี้

 1. ต้องเปลี่ยนแปลงวิธี และข้อมูลการรับเงินให้ตรงกับที่ลงทะเบียนไว้ โดยเข้าเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com

  หน้าแรก กดที่เมนู
  หน้าแรก กดที่เมนู
 2. กดเลือกเมนู เปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงิน

  กรอกข้อมูลให้ครบ
  กรอกข้อมูลให้ครบ
 3. กรอกข้อมูลใหม่ให้ครบ พร้อมเลือกช่องแรก “เลือกรับเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์”

  กดเลือกช่องแรก
  กดเลือกช่องแรก
 4. เมื่อทุกอย่างเรียบร้อยจะแจ้งให้ทราบว่า “เปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินสำเร็จ”

  กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย
  กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย

ขอให้รีบดำเนินการเพื่อให้ทันต่อการพิจารณาในรอบต่อไป

รอบโอนต่อไป

ธนาคารหยุด
วันที่ 1 วันแรงงานแห่งชาติ
วันที่ 2 – 3 วันเสาร์และอาทิตย์
วันที่ 4 วันฉัตรมงคล
วันที่ 6 วันวิสาขบูชา

เวลาโดยประมาณที่เงินจะเข้า

 

ข้อมูลเพิ่มเติม www.เราไม่ทิ้งกัน.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เราชนะ กดเงินสดไม่ได้ ครม.แจ้งต้องใช้ผ่านระบบรูดซื้อสินค้าเท่านั้น

เราชนะ เป็นการให้สิทธิ ไม่ใช่ให้เป็นเงินสดกดและโอนเงินไม่ได้เพื่อให้เกิดเป็นภาวะเศรษฐกิจหมุนเวียนในระบบ ให้สิทธิทุกๆอาทิตย์