คืบหน้ากลุ่มเด็กเยียวยา 3,000 บาท จาก พม.

ความคืบหน้ากลุ่มเด็ก
ความคืบหน้ากลุ่มเด็ก

แจ้งข่าวความคืบหน้าเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง

หลักๆเลยคือ เด็กที่รับ 2 ทาง คือเงินอุดหนุนจาก พม. และ เงินสงเคราะห์จากประกันสังคม ยืนยันว่าได้รับสิทธินี้ด้วย

1.กลุ่มเด็ก

 • เด็กที่ได้รับสิทธิ 1,394,756 คน
 • สิทธิของเด็ก (ไม่เกี่ยวพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดู)
 • 1 คน / 1 สิทธิ
 • ไม่ต้องลงทะเบียน
 • ผู้ได้รับสิทธิต้องเคยได้รับเงิน ในเดือนพฤษภาคม

2.กลุ่มผู้พิการ

 • ผู้พิการที่ได้รับสิทธิ 1,330,529 คน
 • ไม่ต้องลงทะเบียน
 • ผู้ได้รับสิทธิต้องเคยได้รับเงิน ในเดือนพฤษภาคม

3.กลุ่มผู้สูงอายุ

 • ผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ 4,056,596 คน
 • ไม่ต้องลงทะเบียน
 • ผู้ได้รับสิทธิต้องเคยได้รับเงิน ในเดือนพฤษภาคม

*หมายเหตุ

 1. หากเป็นทั้งผู้สูงอายุและพิการด้วยจะได้เพียง 1 สิทธิเท่านั้น เงินจะถูกโอนเข้าบัญชีผู้พิการ
 2. หากเป็นเด็กและพิการด้วยก็จะได้ 1 สิทธิเช่นกัน เงินจะถูกโอนเข้าบัญชีเด็ก

วิธีการจ่ายเงิน

 • จ่ายผ่านบัญชีที่เคยได้รับเงิน
 • จ่ายเงินสดผ่าน อบต./เทศบาล / เขต (สำหรับผู้ไม่มีบัญชี)

วันจ่ายเงิน

 • ปลายเดือน มิ.ย. 2,000 บาท (ทบเดือน พ.ค.)
 • เดือนหน้าอีก 1,000 [าท
 • หากไม่ทันในเดือนนี้ ก็จะมอบ 3,000 บาทครั้งเดี่ยวโอนให้เดือนหน้า

คำถาม – คำตอบ

1.) พ่อแม่ได้รับเยียวยา 5 พันบาท จากโครงการเราไม่ทิ้งกัน และเยียวยาเกษตรกร จะได้รับเงินตรงจุดนี้ไหม
-ได้ครับ ยืนยันว่า 1 คน / 1 สิทธิ สิทธิของพ่อแม่จะไม่เกี่ยวกับเด็ก (คนละสิทธิกันถือว่าไม่ซ้ำซ้อน)

2.) เด็กที่พิการ ปกติ พม. ให้ 2 สิทธิ แล้วจะได้ 2 สิทธิด้วยไหม
-ไม่ได้ครับ ยืนยัน 1 คน / 1 สิทธิ (เงินจะเข้าบัญชีเด็ก)

3.) พ่อหรือแม่มีประกันสังคม ลูกจะได้รับสิทธิไหม
-ลูกได้รับสิทธิครับ เพราะเป็นสิทธิของลูกไม่เกี่ยวกับพ่อหรือแม่

4.) ลูกรับ 2 ทาง (เงินอุดหนุน + เงินสงเคราะห์จากประกันสังคม) จะได้รับไหม
-ได้รับครับ

เงินอุดหนุนเด็ก เดือนพฤษภาคม
เงินอุดหนุนเด็ก เดือนพฤษภาคม

กดฟังคลิปคุณอนุวัต จัดให้

หากมีความคืบหน้าแอดมินจะมารายงานให้ทราบอีกครั้งครับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แจ้งด่วน เงินอุดหนุนเด็กของใครไม่เข้าให้รีบแก้

เงินอุดหนุนเด็กของใครไม่เข้า รีบแก้ไข E16 และ E20 แจ้งแก้ไขได้ที่ พมจ. ประจำจังหวัดหรือเตรียมเอกสารในข่าวให้ครบแล้วยื่นเรื่องต่อที่ พมจ.