วิธีกดเงินเยียวยาเราชนะ 3500บาท ปลายเดือนมกราคม

รู้ก่อนใครกับวิธีกดเงินเยียวยาเราชนะ 3500 บาท x 2 เดือน

ล่าสุดวันนี้ (ที่ประชุมล่าสุด 15 ม.ค.) ได้เห็นตรงกันแล้วว่ากลุ่มแรกที่จะได้รับเงินเยียวยาเราชนะคือกลุ่มผุ้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนผู้รับสิทธิ์ประมาณ 14 ล้านคนพร้อมกำหนดช่วงเวลาโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประมาณปลายเดือนมกราคมนี้

สำหรับยอดเงินเยียวยาเราชนะจำนวน 3500 บาท x 2 เดือนจะเข้ามาในรูปแบบของยอดเงินในส่วน e-Money ซึ่งผู้ที่มีบัตรสามารถกดเป็นเงินสดจากตู้ ATM กรุงไทยได้ 24 ชั่วโมง

*ยังไม่ระบุวันที่โอนเงินเข้าบัตร โปรดติดตามข่าวต่อไป

👍 วิธีเขียนใบสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2564

👍 วิธีกู้เงินออมสิน สูงสุด 5 หมื่นบาท

👍 4 กลุ่มที่พลาดโครงการเราชนะ 3500 บาท

วิธีกดเงินเยียวยาเราชนะแบบละเอียด

 • สอดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าตู้ atm
 • ใส่รหัสตัวเลข 6 หลัก
 • กดเลือเมนู “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 • กดเลือก “ถอนเงิน
 • กดระบุจำนวนเงินที่ต้องการถอน
 • กดปุ่ม “ถูกต้อง
 • หยิบเงิน
 • กดเลือกรับใบบันทึกรายการ “ต้องการ
 • ระบบ จะคืนบัตร ให้ท่านหยิบรับบัตร
 • หยิบในบันทึกรายการ
 • ถอนเงินจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเรียบร้อย

ขั้นตอนที่ 1 สอดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าตู้ ATM

 • สอดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้านที่มีแถบสีทองๆ เข้าไปในตู้ ATM
 • กดได้เฉพาะตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย
 • กดได้ตลอด 24 ชั่วโมง
สอดบัตรเข้าตู้ ATM กรุงไทย
สอดบัตรเข้าตู้ ATM กรุงไทย

ขั้นตอนที่ 2 ใส่รหัส ATM ของบัตร

 • ป้อนรหัสของบัตร ATM 6 หลัก
 • เวลากดหมายเลข ให้ฟังเสียงด้วย เพราะบางทีเราอาจจะกดเบาทให้รหัสผ่านไม่ถุกต้องได้
 • (บางตู้เมื่อเสร็จแล้วต้องกดปุ่ม “ตกลง” ด้านขวามือของหน้าจอ ATM)

*หากท่านกดเป็นครั้งแรก ให้กด 6 ตัวสุดท้ายของเลขบัตรประจำตัวประชาชน

กดรหัสผ่าน 6 หลัก
กดรหัสผ่าน 6 หลัก

ขั้นตอนที่ 3 กดเมนู บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ให้สังเกตุด้านซ้ายมือของหน้าจอ ให้ท่านกดที่เมนู “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

*บางตู้ ATM จะมีเมนูต่างไปจากในรูปเช่น “เปลี่ยนรหัสบัตรสวัสดิการฯ” เป็นต้น ก็ขอให้ท่านกดที่เมนูได้เลย

กดเลือกเมนูบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
กดเลือกเมนูบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
กดเลือกเมนู บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
กดเลือกเมนู บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ขั้นตอนที่ 4 เลือกเมนูที่จะทำธุรกรรม

ในหน้าจอของตู้ ATM จะมีเมนูให้เลือกทำธุรกรรมดังนี้ โดยในที่นี้จะเป็น “วิธีการกดเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ก็จะกดเลือกเมนู ถอนเงิน

ด้านขวามือ

 • เปลี่ยนรหัส

ด้านซ้ายมือ

 • ถอนเงิน
 • ขอดูยอดคงเหลือ
 • เติมเงินเข้าบัตรสวัสดิการฯ
กดปุ่ม ถอนเงิน
กดปุ่ม ถอนเงิน

ขั้นตอนที่ 5 ระบุจำนวนเงิน

ให้ท่านป้อนจำนวนเงิน โดยต้องระบุเป็นหลักร้อยเช่น 100, 200 หรือ 1,500

 • ใส่จำนวนเงิน ให้กดเลข 0 – 9 ที่แป้นกด
 • เมื่อเสร็จแล้ว กดปุ่ม “ถูกต้อง” ที่ด้านขวาของหน้าจอ

ตัวอย่าง

 1. เช่นเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (e-Money) มี 300 บาท ท่านก็ป้อน 100 หรือ 200 หรือ 300 แล้วแต่ต้องการจะเบิก
 2. หรือ ท่านมีเงิน 125 บาท ท่านก็ป้อน 100 บาท เป็นต้น

*ในตู้ ATM จะไม่มีเหรียน หรือธนบัตร 10 บาท / 20 บาท / 50 บาท

**จำนวนเงินที่เราไม่กดออกมา ก็จะยังคงอยู่ในในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (e-Money)ต่อไป ทางราชการไม่มีริปคืนแน่นอน

ป้อนจำนวนเงินทีท่านต้องการกด
ป้อนจำนวนเงินทีท่านต้องการกด

 

ขั้นตอนที่ 6 หยิบเงิน

เมื่อหน้าจอแสดงรูป โปรดหยิบเงินในช่องรับเงิน ให้ท่านหยิบเอาเงินได้เลย

 • ท่านควรนับจำนวนเงินที่ออกมาจากตู้ atm จะต้องตรงกับจำนวนเงินที่เราป้อน เช่นถอนเงิน 200 บาท เงินที่ออกมาจะต้อง เป็น 200 ตรงกัน

*หากเงินไม่ออกโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร

หยิบรับเงิน พร้อมนับตรวจสอบว่าถูกต้องครบถ้วนไหม
หยิบรับเงิน พร้อมนับตรวจสอบว่าถูกต้องครบถ้วนไหม

ขั้นตอนที่ 7 กดรับใบบันทึกรายการ

ให้ท่านกดรับใบบันทึกรายการเพื่อเอาไว้เป็นหลักฐานในการกดเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ในกรณีที่มีคนฝากท่านมากด atm)

 • กดปุ่ม “ต้องการ” ทางด้านขวามือของหน้าจอ
กดเลือกเมนูต้องการเพื่อรับใบบันทึกรายการ
กดเลือกเมนูต้องการเพื่อรับใบบันทึกรายการ

ขั้นตอนที่ 8 คืนบัตร ATM / รับใบบันทึกรายการ

เรียบร้อยแล้ว หากทุกขั้นตอนเรียบร้อยแล้วระบบจะคืนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกมาจากตู้ ATM กรุงไทย

 • หยิบบัตรจากตู้ atm
 • หยิบใบบันทึกรายการ

ก่อนท่านออกจากตู้ atm โปรดตรวจสอบว่าท่านได้หยิงเงิน / หยิบบัตร / หยิบใบบันทึกรายการด้วยนะครับ

รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
หยิบรับใบบันทึกรายการ
หยิบรับใบบันทึกรายการ

สิทธิผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนมกราคม 2564

 • 1 ม.ค. : ซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค 200-300บาท
 • 1 ม.ค. : วงเงินเพิ่มกำลังซื้อ 500 บาท (เดือนสุดท้าย)
 • 1 ม.ค. : ค่ารถเมล์-รถไฟฟ้า 500 บาท
 • 1 ม.ค. : ค่าโดยสาร บขส. 500 บาท
 • 1 ม.ค. : ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาท
 • 18 ม.ค. : ค่าน้ำประปา 100 บาท (ลงทะเบียน)
 • 18 ม.ค. : ค่าไฟฟ้า 230 บาท (ลงทะเบียน)
 • 22 ม.ค. : เงินเบี้ยผู้พิการ 200 บาท (ลงทะเบียน)
 • ปลายเดือน ม.ค. : เงินเยียวยาโครงการเราชนะ 3,500 บาท

*ซื้อก๊าซหุมต้ม จะได้ 3 เดือน/ 1 ครั้ง / 45 บาท

 

สำหรับรายการที่กดเงินได้ จะเป็นสีเขียวๆด้านบนครับ และท่านต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิเท่านั้นนะครับ

ขอขอบคุณคลิปวิธีกดเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากช่อง ใหม่สงกรานต์ มากๆครับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เงินค่าไฟบัตรสวัสดิการไม่เข้า สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสูงสุด 315 บาท

วิธีแก้ไขเงินค่าไฟบัตรสวัสดิการไม่เข้าเมื่อลงทะเบียนรับสิทธิเงินคืนค่าไฟฟ้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว แต่เงินค่าไฟฟ้าไม่ได้ทำอย่างไรดี

14 ล้านคนที่ถือบัตรคนจนได้รับเงินเยียวยาเราชนะทุกคน

ยืนยันจาก ครม.คลังว่า 14 ล้านคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงินเยียวยาเราชนะทุกคนเพราะตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่จะช่วยเหลืออยู่แล้ว