ถึงผู้พิการ ยังมีเงิน 9,000/ปี – เงินสงเคราะห์และฟื้นฟู ฯ

เงินช่วยผู้พิการ
เงินช่วยผู้พิการ

เงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

(โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการ)

คนพิการ : ที่จดทะเบียน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 (แก้ไข 2 พ.ศ.2556) ซึ่งประสบปัญหาความเดือดร้อน เนื่องจากอยู่ตามลำพังไม่มีผู้อุปการะ ครอบครัวขัดสนขาดแคลน หรือครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อน เช่นหัวหน้าครอบครัวเจ็บป่วย พิการ ตกงาน เป็นต้น ทำให้ได้รับผลกระทบต่อการเลี้ยงดูคนพิการ

เงื่อนไข
ช่วยเหลือเป็นสิ่งของหรือเป็นเงินครั้งละไม่เกิน 3,000 บาท ไม่เกิน 3 ครั้ง/ปี (สูงสุด 9,000 บาท/ปี)

 • อุปโภคบริโภค / ค่าครองชีพ
 • รักษาพยาบาล
 • ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
 • หรืออื่นๆ โดยอนุมัติเป็นรายๆ

กระบวนการจ่ายเงินสงเคราห์

กลุ่มเป้าหมาย : คนพิการและครอบครัว

สถานที่ติดต่อขอความช่วยเหลือ

 • กรุงเทพฯ : ศูนย์บริการคนพิการกรุงเพทฯ สายไหม, มีนบุรี, อ้อมน้อย, ลาดกระบัง
 • ต่างจังหวัด : พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัด
 • อื่นๆ :หน่วยงานในสังกัด พก. 22 แห่ง

ขั้นตอนการดำเนินการ / เจ้าหน้าที่

 1. ตรวจสอบคำร้องและข้อเท็จจริง
 2. ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน
 3. คณะกรรมการพิจารณา
 4. เสนอ อพก. / พมจ. / หัวหน้าหน่วยงานพิตารณาอนุมัติให้ความช่วยเหลือ
 5. มอบเงินสงเคราห์ฯ ให้กับคนพิการและครอบครัวโอนผ่านบัญชีธนาคาร / เช็ค

เอกสารและหลักฐาน

 • สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัญชีธนาคาร
 • อื่นๆ เช่นใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล เป็นต้น

หมายเหตุ

ระเบียบกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการว่าด้วยเงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2558

แอดสอบถามกับคนที่เคยรับเงินก้อนนี้ ขอสรุปดังนี้ครับ

 • ต่างจังหวัดจะได้รับเงินเร็ว เพราะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบตามลำดับ
 • ยื่นเรื่องซ้อนกันได้ แต่ ห้ามเกิน 3 ครั้ง/ปี (สูงสุด 9,000 บาท/ปี) เช่น เดือนมิถุนา ส่งเรื่องให้ พม.จังหวัดช่วยเหลือ  ระหว่างที่รอความช่วยเหลือก็สามารถส่งซ้อนอีกเรื่องได้  เป็นต้น
 • จะมีคนมาเยี่ยมพร้อมกับตรวจสอบเรา พร้อมกับของใช้จำเป็น เช่น น้ำปลา ปรากระป๋อง ยารักษาโรค เป็นต้น
 • ทำเรื่องไม่ยุงยาก เขาจะดูแลเราดี หากป่วยติดเตียง ก็ให้ญาติทำเรื่องให้ได้

 

ข้อมูลนี้น้อยคนนักที่จะรู้ แอดขอให้คนที่อ่านจนจบโปรแชร์หรือบอกต่อให้คนพิการได้ทราบด้วยนะครับ ถือว่าร่วมทำบุญ กราบขอบคุณมากๆครับ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
เลขที่ 255 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 02-354-3388

เว็บไซต์ : http://dep.go.th/

เฟสบุ๊ค : https://www.facebook.com/dep.go.th/

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สินเชื่อคนพิการเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพ ไม่เกิน 60,000 บาท

กรมส่งเสริมแลละพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการปล่อยสินเชื่อคนพิการให้กู้เพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพสามารถยื่นขอได้ทั้งแบบคนเดียว และแบบกลุ่ม