สินเชื่อออมสินล่าสุด 2567 สินเชื่อส่งดีมีเติม วงเงิน 30,000 บาท กดสมัครผ่านแอป mymo

ธนาคารออมสิน มอบสิทธิ์ประโยชน์พิเศษ เป็นสินเชื่อออมสินล่าสุด 2567 ชื่อสินเชื่อส่งดีมีเติม สำหรับกลุ่มลูกค้าสินเชื่อเดิมและมีประวัติการผ่อนชำระดีกับธนาคารออมสิน โดยธนาคารจะส่งคำเชิญให้กดสมัครสินเชื่อส่งดีมีเติมผ่านแอป mymo เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด

สินเชื่อส่งดีมีเติม คืออะไร?

หลายคนสงสัยสินเชื่อออมสินล่าสุด 2567 สินเชื่อส่งดีมีเติม คือ สินเชื่อสำหรับลูกค้าที่มีสินเชื่อปัจจุบันและผ่อนชำระดีอยู่แล้ว (กลุ่มสินเชื่ออาชีพอิสระ)

สินเชื่อส่งดีมีเติม เป็นสินเชื่อออมสินล่าสุด 2567 วงเงิน 3 หมื่นบาท
สินเชื่อส่งดีมีเติม เป็นสินเชื่อออมสินล่าสุด 2567 วงเงิน 30,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อออมสินล่าสุด

หลักประกันผู้ขอสินเชื่อออมสินล่าสุด

ผู้กู้ไม่ต้องใช้หลักประกัน หรือ อาจมีคนค้ำประกันในบางอาชีพ ขึ้นอยู่กับธนาคารออมสินพิจารณา

สินเชื่อออมสินล่าสุด ส่งดีมีเติม วงเงินสูงสุด 30,000 บาท
สินเชื่อออมสินล่าสุด 30,000 บาท ธนาคารออมสิน gsb

เอกสารสมัครสินเชื่อออมสินล่าสุด สินเชื่อส่งดีมีเติม

 1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
 2. เอกสารรายได้ (อาจใช้สเตทเม้นย้อนหลัง 6 เดือน) หรือ รูปร้านค้า / รูปสถานที่ทำงาน ที่มีรูปผู้กู้อยู่ในรูปนั้นด้วย (5 – 10 รูปโดยประมาณ)
 3. รายรับ รายจ่าย ย้อนหลัง 6 เดือน (หรือสมุดจด ที่มีช่อง รายรับ รายจ่าย คงเหลือ ในเอกสารด้วย)
 4. บางอาชีพ ต้องใช้เอกสารใบสั่งซื้อ/ใบเสร็จรับเงิน/เอกสารแสดงการซื้อขาย

วงเงินอนุมัติสินเชื่อออมสิน

ธนาคารออมสินจะเป็นผู้พิจารณาสินเชื่อ สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท ต่อราย

ตารางผ่อนชำระสินเชื่อส่งดีมีเติม 30,000 บาท
ผ่อนชำระสินเชื่อส่งดีมีเติม วงเงิน 20,000 บาท และ 30,000 บาท

ระยะเวลาการผ่อนชำระธนาคารออมสิน

ผู้กู้เงินธนาคารออมสินจะต้องชำระสินเชื่อส่งดีมีเติม เป็นรายเดือน สูงสุดไม่เกิน 36 เดือน หรือ 3 ปี

อัตราดอกเบี้ย

วิธีสมัครสินเชื่อออมสิน ส่งดีมีเติม 30,000 บาท

 1. ต้องได้รับเชิญผ่านแอป mymo
 2. เตรียมเอกสารที่แจ้งด้านบนให้พร้อม (เอกสารที่เป็นสำเนา ให้รับรองสำเนาถูกต้องด้วย)
 3. ติดต่อสาขา ธนาคารออมสิน ด้วยตัวเอง
 4. รอผลการอนุมัติสินเชื่อ
รายละเอียดโครงการสินเชื่อส่งดีมีเงิน จากธนาคารออมสิน ปี 2567
โครงการสินเชื่อธนาคารออมสิน สินเชื่อส่งดีมีเงิน

ปัจจัยในการพิจาณาสินเชื่อออมสิน

 1. ความสามารถในการชำระหนี้คืนของผู้กู้
 2. ประวัติการผ่อนชำระสินเชื่อ
 3. ประวัติทางการเงินย้อนหลัง
 4. เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ
 5. และ ข้อมูลที่ธนาคารออมสินมีเกี่ยวกับผู้ขอสินเชื่อ หรือ ผู้กู้

อ้างอิง : ธนาคารออมสิน gsb.or.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ออมสินประกาศ กู้แล้วกู้อีกได้ ให้ 20000 บาท

สินเชื่อเสริมพลังฐานราก จากธนาคารออมสิน กู้แล้วกู้อีกได้ให้ 20,000 บาท

ออมสินใจดีปรับเกณฑ์ใหม่ให้กู้สินเชื่อเสริมพลังฐานรากรอบใหม่ ใครที่เคยกู้แล้วให้กู้เพิ่มอีกได้ไม่เกินคนละ 20,000 บาท