กดสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากผ่าน mymo ได้แล้ว

กดสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากผ่าน mymo ได้แล้ววันนี้

โดยจะสมารถกดได้จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม หรือวงเงินกู้ 10,000 ล้านบาทได้หมดลง

วิธีสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานราก

ขั้นตอนที่ 1 เข้าหน้าแรกของแอพ mymo ธนาคารออมสิน

ขั้นตอนที่ 2 / 3 กด “สมัคร”

1 ขั้นตอนการกดสมัครสินเชื่อ
1-3 ขั้นตอนการกดสมัครสินเชื่อ

ขั้นตอนที่ 4 นำรหัสหลังบัตรประชาชนมาใส่

ขั้นตอนที่ 5 กด “ถัดไป”

ขั้นตอนที่ 6 ต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล หากถูกต้องให้กด “ถัดไป”

การกู้สินเชื่อเสริมพลังฐานราก
การกู้สินเชื่อเสริมพลังฐานราก

ขั้นตอนที่ 7 ใส่วงเงินที่ต้องการ โด่ยให้อ้างอิงที่ขั้นตอนที่ 2/3

ขั้นตอนที่ 8 ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วกด “ถัดไป”

ขั้นตอนที่ 9 อ่านข้อกำหนดของสัญญา แล้วทำเครื่องหมาย ถูกหน้า ข้าพเจ้าอ่านและยอมรับเงื่อนไขของสัญญา พร้อมกด “ยอมรับ”

กู้ฐานรากผ่านแอพ mymo
กู้ฐานรากผ่านแอพ mymo

ขั้นตอนที่ 10 อ่านเงื่อนไขของการกู้

ขั้นตอนที่ 11 กด “ยินยอม”

ขั้นตอนที่ 12 จะมีหน้าต่างขึ้นมาให้เรายืนยัน ขอให้กด “ยืนยัน” อีกรอบ

ยื่นกู้เสริมพลังฐานรากผ่าน mymo
ยื่นกู้เสริมพลังฐานรากผ่าน mymo

ขั้นตอนที่ 13 กดคำว่า “รับรหัส OTP”

ขั้นตอนที่ 14 ระบบจะส่ง รหัส OTP มาเพื่อให้เรายืนยันเบอร์โทรศัทพ์ (จำเป็นต้องเป็นเบอร์ที่เคยลงทะเบียนไว้กับธนาคารออมสิน แอพ MyMo)

ขั้นตอนที่ 15 นำรหัส OTP มาป้อน พร้อมกับกด “ยืนยัน”

กู้เสริมพลังฐานรากรอบใหม่
กู้เสริมพลังฐานรากรอบใหม่

ขั้นตอนที่ 16 กดบันทึกสัญญาระหว่างธนาคารออมสินกับเรา

ขั้นตอนที่ 17 ตรวจสอบเอกสารสัญญา

ขั้นตอนที่ 18 กด “เสร็จสิ้น”

ยื่นสมัครสินเชื่อผ่านแอพ MyMo
ยื่นสมัครสินเชื่อผ่านแอพ MyMo

หลังจากสมัครแล้ว ขอให้รอผลการสมัครภายใน 24 ชั่วโมง

สำหรับกลุ่มที่จะไม่ผ่านแน่ๆ

  • สินเชื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
  • สินเชื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ (ระยะ 2)
  • สินเชื่อธนาคารประชาชนเพื่อผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
  • สินเชื่อธนาคารประชาชนเพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ
  • สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับผู้มีอาชีพอิสระ ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19)
  • สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับผู้มีรายได้ประจํา ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19)
  • สินเชื่อเสริมพลังฐานราก (สร้างงานรายเดี่ยว)

ติดต่อ MyMo Call Center 1143 หรือ GSB Contact Center 1115

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ส่งดีมีเติม สินเชื่อธนาคารออมสินใหม่ล่าสุด 2567 วงเงิน 30,000 บาท

สินเชื่อออมสินล่าสุด 2567 สินเชื่อส่งดีมีเติม วงเงิน 30,000 บาท กดสมัครผ่านแอป mymo

วิธีสมัครสินเชื่อออมสินล่าสุด 2567 วงเงินไม่เกิน 30,000 บาท สินเชื่อส่งดีมีเติม อาชีพอิสระ พ่อค้า แม่ค้า รับคำเชิญผ่านแอป mymo

ออมสินประกาศ กู้แล้วกู้อีกได้ ให้ 20000 บาท

สินเชื่อเสริมพลังฐานราก จากธนาคารออมสิน กู้แล้วกู้อีกได้ให้ 20,000 บาท

ออมสินใจดีปรับเกณฑ์ใหม่ให้กู้สินเชื่อเสริมพลังฐานรากรอบใหม่ ใครที่เคยกู้แล้วให้กู้เพิ่มอีกได้ไม่เกินคนละ 20,000 บาท